přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstranění následků povodní na státním VH majetku

Cílem těchto dotací je oprava povodní poškozeného majetku státu, s nímž hospodaří státní podniky Povodí a Lesy ČR. Opravy je nutné zajistit urychleně z důvodu zamezení vzniku druhotných škod. To není možné bez finanční spoluúčasti státu.

Ministerstvo zemědělství, jako správce programu 129 270 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku II“, poskytuje finanční podporu – dotaci podle § 102 odst. 1. písm. f), k), n) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rámci  podprogramů:          

129 272 -Odstranění následků povodní roku 2013

Žadateli o podporu z programu jsou pouze správci vodních toků, tedy státní podniky Povodí (Labe, Moravy, Ohře, Odry, Vltavy) a Lesy České republiky, s. p. Podpora je účelově vázána a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje. Náprava povodňových škod a obnova povodní poškozeného majetku je realizována neinvestičními i investičními opatřeními. Po ukončení realizace akcí dochází ke kontrole plnění hlavních ukazatelů při závěrečném vyhodnocení akcí a následně pak podprogramu podle příslušných vyhlášek MF, o účasti státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku. Naplňování podprogramů konkrétními akcemi je uskutečňováno postupně s ohledem na rozsah škod, ve vazbě na investorskou přípravu realizace jednotlivých akcí a s ohledem na efektivnost vynakládání finančních prostředků. Při posuzování priorit pro realizaci jednotlivých akcí se vychází z nutnosti urychleně odstranit povodňové škody tam, kde by odložení realizace opravy poškozeného státního majetku vytvářelo podmínky pro navýšení škod při jeho ohrožení dalšími povodněmi.

Podpora je administrována podle Pravidel České republiky – Ministerstva zemědělství pro poskytování finančních prostředků v oblasti vod pro příslušný rok a způsobu kontroly jejich užití.

Přílohy

Související odkazy