přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dotace ve vodním hospodářství

Dotace ve vodním hospodářství obsahují přehled programů a dotačních titulů Ministerstva zemědělství, které jsou zaměřeny na obor vodovodů a kanalizací, na obnovu, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavbu vodních nádrží, na odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku, na stavby na ochranu před povodněmi, na ostatní opatření ve vodním hospodářství a na dotace pro majetkoprávní vypořádání majetku, dotčeného realizací vodohospodářsky významných vodních děl na základě usnesení vlády.

Cílem jednotlivých programů podle ustanovení § 102 odst. 1 písm. b), e), f), g), h), i), j), k), n) vodního zákona je především podpora činností souvisejících s péčí o vodní zdroje a vodní díla. Zejména se jedná o podporu výstavby vodovodů a kanalizací ve veřejném zájmu za účelem dosažení potřebného vybavení měst a obcí České republiky. Ministerstvem zemědělství je poskytována podpora na protipovodňové a zásobní funkce rybníků, vodních nádrží a zvýšení jejich bezpečnosti, podpora staveb na ochranu před povodněmi a podpora oprav povodní poškozeného majetku státu, k němuž mají právo hospodaření státní podniky Povodí a Lesy ČR. Dále je to podpora správy drobných vodních toků a podpora opatření pro zajištění realizace vodních děl podle příslušných usnesení vlády České republiky.

Související odkazy