přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
13.1.2017

Jaké jsou povinnosti vlastníka rybníka z hlediska technickobezpečnostního dohledu?

Odpověď na otázku poskytuje vlasníkům vodních děl základní přehled povinností, které je třeba dodržovat pro zajištění technické bezpečnosti malých vodních nádrží (rybníků apod.), není však kompletním výčtem povinností vyplývajících z vodního zákona a stavebního zákona.


13.3.2016

Jaké jsou povinnosti správců vodních toků?

Základní informace o povinnostech správců vodních toků.


13.3.2015

Jaké jsou povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků a jaké povinnosti má vlastník pozemků s koryty sousedícími?

Vybraná ustanovení z vodního zákona, které se zabývají povinnostmi z pohledu vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků.