přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova

V této části zveřejňujeme vybrané úspěšné projekty Programu rozvoje venkova (dále jen PRV), které mohou sloužit jako inspirace pro potenciální zájemce o dotaci z PRV v programovém období 2007–2013.

Přibližně nalezeno výsledků: 91.

zobrazit po
  • 1
  • následující
Název projektu

Singltrek Česká Lípa 1. etapa

Rok registrace 2017
Žadatel Městské lesy Česká Lípa spol. s r.o.
Region Česká Lípa
Anotace Operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích. V rámci projektu realizovaly Městské lesy Česká Lípa stavební práce spojené s výstavbou singltreku - pěšiny pro cyklisty.
  Ukázat detail

Název projektu

Lesnická technika Kinský dal Borgo - UKT, drtič a půdní fréza

Rok registrace 2015
Žadatel Kinský dal Borgo, a.s.
Anotace Operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství. Z projektu byl pořízen kolový traktor s lesnickou nástavbou pro přibližování dřeva a lesní fréza.
  Ukázat detail

Název projektu

Rekonstrukce lesní cesty "Slepá"

Rok registrace 2015
Žadatel Město Hroznětín
Region Karlovy Vary
Anotace Operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura. Výsledkem projektu je odvozní lesní cesta kategorie 1L a 2L.
  Ukázat detail

Název projektu

Kinský dal Borgo - ochrana MZD oplocením 2016

Rok registrace 2016
Žadatel Kinský dal Borgo, a.s.
Region Hradec Králové
Anotace Operace 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin. Výsledkem projektu byla dodávka a instalace hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin - oplocenek.
  Ukázat detail

Název projektu

Lesní cesta Přední kopec

Rok registrace 2015
Žadatel Jan Parish
Region Rychnov nad Kněžnou
Anotace Operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura. Výsledkem projektu je odvozní lesní cesta kategorie 2L o celkové délce 3100 m.
  Ukázat detail

Název projektu

Investice do zemědělských podniků - Josef Sklenář

Rok registrace 2016
Žadatel Ing. Josef Sklenář
Region Brno-město
Anotace Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. Projekt přispěl farmě na výstavbu velkého fóliovníku pro pěstování zeleniny, speciální traktor, GPS navigaci a automatickou plečku.
  Ukázat detail

Název projektu

Minimlékárna Zlatá farma

Rok registrace 2015
Žadatel Ing. Zlata Ronzová Mádrová
Region Prostějov
Anotace Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Z projektu pořídili na farmě pasterizační kotel na výrobu sýrů a automobil s chladící jednotkou pro rozvoz produktů a zkrácení...
  Ukázat detail

Název projektu

Pěší stezka Hůrka

Rok registrace 2018
Žadatel Městské lesy Česká Lípa spol. s r.o.
Region Česká Lípa
Anotace Operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích. V rámci projektu zpevnily Městské lesy Česká Lípa vyšlapanou pěší stezku, která vede k vyhlídce „Na Hůrce“.
  Ukázat detail

Název projektu

Modernizace vinařství Krásná hora

Rok registrace 2017
Žadatel Krásná hora s.r.o.
Region Hodonín
Anotace Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. Předmětem projektu bylo pořízení speciálního úzkorozchodného traktoru pro vinnou révu. Tato speciální technika umožnila zrychlení a zefektivnění...
  Ukázat detail

Název projektu

Modernizace zemědělského podniku Farma Bezdínek s.r.o.

Rok registrace 2018
Žadatel Farma Bezdínek s.r.o.
Region Karviná
Anotace Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. Projekt farmě pomohl s pořízením osvětlení do skleníku, technologií pro sběr a pěstování plodin ve skleníku, mulčovače a nosných konstrukcí do ovocného...
  Ukázat detail

Název projektu

Levandulová a bylinná farma/zaměstnávání zdravotně postižených

Rok registrace 2017
Žadatel Lavandia s.r.o.
Region Břeclav
Anotace Program rozvoje venkova řízený Ministerstvem zemědělství pomohl farmáři s podnikáním, když poskytl prostředky na nákup traktoru a destilačního přístroje na levandulový olej pro usnadnění namáhavé...
  Ukázat detail

Název projektu

Obnova lesních porostů po kalamitách u VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou

Rok registrace 2016
Žadatel Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Region Olomouc
Anotace Operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách. Výsledkem realizace projektu jsou zalesněné holiny vzniklé kalamitní situací.
  Ukázat detail

Název projektu

Obnova lesních porostů po kalamitách u VLS ČR, s.p., divize Karlovy Vary

Rok registrace 2016
Žadatel Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Region Karlovy Vary
Anotace Operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách. Výsledkem realizace projektu byly zalesněné holiny vzniklé kalamitní situací. Jedná se celkem 46,7ha, na kterých bylo vysazeno celkem 283 491 ks...
  Ukázat detail

Název projektu

Obnova lesních porostů po kalamitách 2016 - VLS ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou

Rok registrace 2017
Žadatel Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Region Olomouc
Anotace Operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách. Výsledkem realizace projektu jsou zalesněné holiny vzniklé kalamitní situací.
  Ukázat detail

Název projektu

Polní cesta C18 v k.ú. Vyšehněvice

Rok registrace 2016
Žadatel Státní pozemkový úřad
Region Pardubice
Anotace Polní cesta je důležitou spojnicí, která je nyní využívána těžkou zemědělskou technikou, která v před realizací projektu jezdila přes zastavěnou část obce.
  Ukázat detail

Název projektu

Výstavba cest HPC 2 a VPC 12 se zatravněným průlehem a zasakovacích příkopů v k.ú. Havlíčkova Borová

Rok registrace 2016
Žadatel Státní pozemkový úřad
Region Havlíčkův Brod
Anotace Cílem realizace projektu bylo zpřístupnění zemědělských a rovněž i lesních pozemků.
  Ukázat detail

Název projektu

Polní cesta C12, C13 a C18 v katastrálním území Pálovice

Rok registrace 2016
Žadatel Státní pozemkový úřad
Region Třebíč
Anotace Cílem výstavby polní cesty s protierozními mezemi a interakčními prvky je zpřístupnit vlastníkům zemědělské pozemky a rozdělit velké půdní celky.
  Ukázat detail

Název projektu

Rekonstrukce polní cesty Brzkov – K Šachotínu

Rok registrace 2016
Žadatel Státní pozemkový úřad
Region Jihlava
Anotace Cílem projektu bylo zlepšit prostupnost krajiny, propojit sousední obce Dolní Jablonnou a Brzkov a navrhnout potřebné parametry pro její zdárné využívání zemědělskou technikou.
  Ukázat detail

Název projektu

Protierozní příkop a rekonstrukce části polní cesty Mančice

Rok registrace 2016
Žadatel Státní pozemkový úřad
Anotace Předmětem projektu byla výstavba protierozního příkopu SP1 a rekonstrukce části polní cesty HC3 v k.ú. Mančice u Rašovic.
  Ukázat detail

Název projektu

Polní cesta „Ke mlýnu“ v k.ú. Valtice

Rok registrace 2016
Žadatel Státní pozemkový úřad
Region Břeclav
Anotace Cílem stavby je realizace jednoho z prvků plánu společných zařízení po ukončené komplexní pozemkově úpravě v k. ú. Valtice.
  Ukázat detail

Název projektu

Stavba polní cesty HPC1 v k. ú. Syřenov

Rok registrace 2016
Žadatel Státní pozemkový úřad
Region Semily
Anotace Hlavním výsledkem úspěšně dokončené realizace projektu je umožnění účelného využívání nově vybudované cesty o celkové délce 0,860 km a efektivní řešení jejího odvodnění.
  Ukázat detail

Název projektu

Rekonstrukce polní cesty HPCr2 v rámci KoPÚ v k.ú. Horní Slavkov

Rok registrace 2017
Žadatel Státní pozemkový úřad
Region Karlovy Vary
Anotace Cílem realizace projektu je zabezpečit kvalitní přístup hospodařícím vlastníkům k jejich nově navrženým pozemkům v rámci zpracovaných komplexních pozemkových úprav. Realizovaná cesta také plní...
  Ukázat detail

Název projektu

Rekonstrukce polní cesty C7 v k.ú. Proseč pod Křemešníkem

Rok registrace 2016
Žadatel Státní pozemkový úřad
Region Pelhřimov
Anotace Cílem projektu je rekonstrukce polní cesty pro zpřístupnění pozemků, které k cestě přiléhají.
  Ukázat detail

Název projektu

Polní cesty v k. ú. Židovice u Hnojnic

Rok registrace 2016
Žadatel Státní pozemkový úřad
Region Louny
Anotace Cílem projektu bylo rekonstrukcí polních cest zlepšit podmínky pro zpřístupnění zemědělských pozemků a sadů jejich vlastníkům a uživatelům.
  Ukázat detail

Název projektu

Větrolam 1 v k.ú. Růžová

Rok registrace 2016
Žadatel Státní pozemkový úřad
Region Děčín
Anotace Cílem realizace projektu Větrolam 1 v k.ú. Růžová bylo zabezpečit ochranu půdy před větrnou erozí, vytvoření sněhové bariéry a dotvoření krajinného rázu.
  Ukázat detail

Název projektu

Výstavba polní cesty C18 Rozsochatec

Rok registrace 2016
Žadatel Státní pozemkový úřad
Region Havlíčkův Brod
Anotace Cílem realizace projektu bylo zpřístupnit zemědělské a lesní pozemky, propojit intravilán obce s dalšími polními cestami a zlepšit prostupnost krajiny.
  Ukázat detail

Název projektu

Výstavba retenční nádrže Bahna I.

Rok registrace 2016
Žadatel Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Region Rokycany
Anotace Operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích. Výsledkem projektu jsou vybudované dvě malé retenční nádrže v rámci lokality Bahna I. Nádrže plní funkci retenční a krajinotvornou a podporují...
  Ukázat detail

Název projektu

Výstavba retenční nádrže Pazderka

Rok registrace 2016
Žadatel Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Region Rokycany
Anotace Operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích. Jedná se o výstavbu retenční nádrže se zemní sypanou hrází a funkčními objekty.
  Ukázat detail

Název projektu

Polní cesta C7 v k.ú. Poděšín

Rok registrace 2016
Žadatel Státní pozemkový úřad
Region Žďár nad Sázavou
Anotace Tato polní cesta spolu s ostatními, již zrealizovanými, prvky společných zařízení společně zlepšují nejenom prostupnost krajiny, ale také její funkčnost a estetickou hodnotu.
  Ukázat detail

Název projektu

Suchá nádrž SN1 v k.ú. Růžová

Rok registrace 2018
Žadatel Státní pozemkový úřad
Region Děčín
Anotace Jedná se o novostavbu suché retenční nádrže, jejíž výstavbou došlo ke zvýšení stupně ochrany obce před povodňovými situacemi, které se zde vyskytují po přívalových i dlouhotrvajících deštích.
  Ukázat detail

Název projektu

Vodohospodářské opatření Žim-Záhoří

Rok registrace 2016
Žadatel Státní pozemkový úřad
Region Teplice
Anotace Cílem projektu byla akumulace vody v krajině a zpřístupnění pozemků.
  Ukázat detail

Název projektu

Výstavba polních cest HPC 1, HPC 3 a VPC 2 v k.ú. Zbyny včetně ozelenění

Rok registrace 2018
Žadatel Státní pozemkový úřad
Region Česká Lípa
Anotace Cílem projektu byla výstavba polních cest ke zpřístupnění pozemků v rámci realizace plánu společných zařízení pro dokončené komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zbyny.
  Ukázat detail

Název projektu

Polní cesta C 2 Kněžice u Ronova

Rok registrace 2016
Žadatel Státní pozemkový úřad
Region Chrudim
Anotace Cílem projektu bylo zlepšit prostupnost krajiny, propojit sousední obce Kněžice a Biskupice, navrhnout potřebné parametry pro její zdárné využívání zemědělskou technikou.
  Ukázat detail

Název projektu

Cesta v k.ú Bukvice

Rok registrace 2016
Žadatel Státní pozemkový úřad
Region Jičín
Anotace Cílem výstavby polní cesty je zpřístupnění zemědělských pozemků, zajištění bezeškodného odtoku povrchových vod a omezení vodní eroze.
  Ukázat detail

Název projektu

Lokální biocentrum „Na potoce“ v k.ú. Letonice

Rok registrace 2016
Žadatel Státní pozemkový úřad
Region Vyškov
Anotace Biocentrum samotné se skládá z vodní nádrže, monolitického železobetonového objektu a okolních výsadeb dřevin.Díky projektu v silně zemědělsky využívané krajině vznikl nový prvek územního systému...
  Ukázat detail

Název projektu

Biocentrum Na Mlakách v k. ú. Benátky

Rok registrace 2016
Žadatel Státní pozemkový úřad
Region Hradec Králové
Anotace Cílem projektu Biocentrum Na Mlakách v k. ú. Benátky je zadržení vody v krajině a zadržení případného povodňového průtoku na Mlakovské svodnici nad intravilánem obce Benátky. Stavba je souborem...
  Ukázat detail

Název projektu

Prodej sýrů z hrčavského gruntu

Rok registrace 2018
Žadatel Ing. Petr Staňo
Region Frýdek-Místek
Zaměření projektu Potravinářství
Anotace Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. V rámci projektu vybudovali malou sýrárnu s prodejnou a pořídili chladírenský automobil, který výrobky rozváží do širšího regionu.
  Ukázat detail

Název projektu

Modernizace linky na výrobu tyčinek s ovocnou složkou

Rok registrace 2015
Žadatel EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.
Region Kladno
Zaměření projektu Potravinářství
Anotace Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. V rámci dotací z Programu rozvoje venkova byl podpořen projekt modernizace linky na výrobu müsli tyčinek ve společnosti Ekofrukt Slaný....
  Ukázat detail

Název projektu

Stavba polní cesty HPC6 v k. ú. Dolní Sytová

Rok registrace 2016
Region Semily
Anotace Hlavním výsledkem úspěšně dokončené realizace projektu bylo umožnění účelného využívání nově vybudované cesty o celkové délce 1,198 km a efektivní a komplexní řešení vodohospodářské situace se...
  Ukázat detail

Název projektu

Naučná stezka Gruň – Bílý Kříž

Rok registrace 2007
Žadatel JZD Staré Hamry, zemědělské družstvo
Region Frýdek-Místek
Zaměření projektu Podnikání na venkově
Anotace Program rozvoje venkova poskytuje mimo jiné i podporu regionálnímu cestovnímu ruchu, který může přivést do našich venkovských oblastí návštěvníky z celé republiky i zahraničí. Jednou z podobných...
  Ukázat detail

Název projektu

Úprava a vybavení prostor části domu na penzion U Ševčíků

Rok registrace 2007
Žadatel Mgr. Irena Ševčíková
Region Blansko
Zaměření projektu Podnikání na venkově
Anotace Manželé Ševčíkovi z jihomoravské Olešnice získali dotaci na stavební úpravu objektu bývalého statku na ubytovací zařízení typu penzion. Kapacita Penzionu u Ševčíků doplní nabídku ubytování v regionu a...
  Ukázat detail

Název projektu

Nákup traktoru a čelní nakládací lišty k zajištění chovu sportovních koní

Rok registrace 2007
Žadatel Petra Charvátová
Region Mladá Boleslav
Zaměření projektu Zemědělství
Anotace Majitelka chovné stanice sportovních koní získala díky dotaci z Programu rozvoje venkova tradičního pomocníka zemědělců České republiky – traktor značky Zetor.
  Ukázat detail

Název projektu

Pořízení kolového traktoru pro zahájení zemědělské činnosti

Rok registrace 2007
Žadatel Pavel ILL
Region Kladno
Zaměření projektu Zemědělství
Anotace Mladý zemědělec využil možnosti požádat o dotaci v rámci Projektu zahájení činnosti mladých zemědělců pořízením zemědělské techniky. Z prostředků Evropské unie si pořídil kolový traktor New Holland,...
  Ukázat detail

Název projektu

Modernizace provozu na výrobu ofrézované kulatiny

Rok registrace 2007
Žadatel Václav Kádner
Adresa WWW: www.lesoservis.cz
Region Kutná Hora
Zaměření projektu Podnikání na venkově
Anotace Dotace z Programu rozvoje venkova umožnila panu Václavu Kádnerovi, provozujícímu firmu na výrobu ofrézované kulatiny, zakoupit do výrobny dvě nové frézy na obrábění kulatiny. Díky nové technice se...
  Ukázat detail

Název projektu

Pořízení kolového nakladače

Rok registrace 2007
Žadatel BOHEMIA - PARKET s.r.o.
Region Nymburk
Zaměření projektu Lesnictví
Anotace Díky dotaci z Programu rozvoje venkova mohla společnost PISA zakoupit kompaktní kolový nakladač Volvo L45B s drapákem na dřevo, čelní lopatou a zdvihacím ližinami, které se pomocí rychloupínacího...
  Ukázat detail

Název projektu

Investice do rozvoje vlastní zemědělské činnosti

Rok registrace 2009
Žadatel MARTIN CENDELÍN
Region Litoměřice
Zaměření projektu Zemědělství
Anotace Pan Cendelín využil dotaci z Programu rozvoje venkova na nákup zemědělské půdy. Součástí projektu byla rekonstrukce skladovací haly, kterou pan Cendelín realizoval z vlastních prostředků.
  Ukázat detail

Název projektu

Skladování a separace kejdy, větrání v objektech kravínů

Rok registrace 2007
Žadatel Opavice a.s.
Region Opava
Zaměření projektu Zemědělství
Anotace Společnost Opavice získala dotaci z Programu rozvoje venkova na projekt skladování a separace kejdy a systém větrání v objektech kravínu. Díky dotaci z PRV je dnes celý postup zpracování kejdy...
  Ukázat detail

Název projektu

Rekonstrukce komunikací v majetku obce Křesín včetně technické infrastruktury a vylepšení vzhledu

Rok registrace 2007
Žadatel Obec Křesín
Křesín 77, 41002
Region Litoměřice
Zaměření projektu Podpora obcím
Anotace Program rozvoje venkova poskytl dotaci na realizaci projektu, který předložili zastupitelé obce Křesín. Projekt rekonstrukce místních komunikací včetně technické infrastruktury se v Křesíně realizoval...
  Ukázat detail

Název projektu

Rekonstrukce sociálního zařízení /záchody a umývárna/ v Mateřské škole Tisá

Rok registrace 2009
Žadatel Obec Tisá
Region Ústí nad Labem
Zaměření projektu Podpora obcím
Anotace Nové prostředí mateřské školky, jejíž sociální zařízení bylo zrekonstruováno prostřednictvím dotace z osy IV PRV.
  Ukázat detail

Název projektu

Výstavba automatické kotelny na biomasu

Rok registrace 2007
Žadatel CETA s.r.o.
Region Opava
Zaměření projektu Zemědělství
Anotace Dotace z Programu rozvoje venkova umožnila zemědělskému podniku CETA nahradit původní kotelnu na pevná paliva novým zařízením, které bude spalovat biomasu.
  Ukázat detail
zobrazit po
  • 1
  • následující