přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Programová nabídka Národní konference Venkov představila škálu zajímavých projektů

23.11.2021

Stejně jako v minulosti byly do programu Národní konference Venkov 2021 („konference“) zařazeny exkurze na místa, kde byly realizovány zajímavé projekty sloužící k rozvoji daného regionu. Konference se konala ve Žďáru nad Sázavou na území Kraje Vysočina a stejně jako v minulosti i v letošním ročníku s finanční podporou Celostátní sítě pro venkov.

Účastníci konference si mohli vybrat exkurzi z pěti připravených tras. Níže uvedený text přináší postřehy z trasy č. II, která měla podtitul „Klimatická změna a péče o krajinu – Lesy a voda v krajině“ a trasy č. III, která byla prezentována pod názvem „CLLD/LEADER a jeho budoucnost – Ráj poznání a inspirace na Vysočině“. Průvodcovské role na této trase se ujali zástupci místních akčních skupin Havlíčkův kraj o.p.s. a MAS Zubří země o.p.s. 

Foto1


1) Prezentace projektů v prostoru Arény Vysočina Nového Města na Moravě

Foto2


Foto3


Projekt s názvem „Talířová fréza“ byl představen účastníkům exkurze přímo „v akci“. Tato fréza rozrušuje povrch mezi pařezy, umožňuje tak lepší vsakování dešťových srážek. Také se snadno uchycují padající semena stromů. Nedaleko tohoto projektu byl v nedávné minulosti také dokončen projekt „LC Svážnice“, v rámci kterého byla upravena část přístupové cesty.

2) Další část trasy zamířila do obce Sklené, kde na farmě zemědělského podnikatele pana Jiřího Kunce, získali účastníci řadu informací o tom, jaké plusy a mínusy přináší zemědělské podnikání v drsných podmínkách Vysočiny. Farmáři se podařilo úspěšně získat podporu z několika projektů z Programu rozvoje venkova (i ve spolupráci s místní akční skupinou).

Foto4


Realizoval například rekonstrukci zimoviště, porodny a skladu krmiv pro dobytek, pořídil krmný vůz, navigační systém do traktoru apod. V rámci návštěvy nám ukázal dokončovanou malou vodní nádrž (dotačně podpořeno z Operačního programu Životní prostředí), která bude sloužit k zachytávání vody z okolních strání. Jeho ekologické chování a vhodné zásahy na území, kde hospodaří, mu vyneslo v roce 2018 pomyslnou stříbrnou příčku v programu Pestrá krajina, který organizuje Asociace soukromého zemědělství ČR.

Foto5


3) Posledním bodem programu byla návštěva obce Křižánky, která získala v minulosti 3. místo v soutěži Vesnice roku 2012. Obec, která má zhruba 400 obyvatel, má na svém území realizovanou řadu projektů z různých operačních programů. Například místní prodejnu upravili tak, že plní i funkci vzdělávacího střediska. Dále také upravili centrum obce, vybudovali hřiště či parkovací místa pro návštěvníky.

Foto6


Hodně energie a financí místní věnují zabezpečování sociálního bydlení pro své obyvatele apod. Účastníkům exkurze byl představen jeden velmi zajímavý projekt, který podporuje místní ekonomiku a cestovní ruch. V obci koluje vedle české koruny i jiná měna - „Křižánecká koruna“, kterou je možno platit místní zboží či služby. Obec vydává emise bankovek s roční platností prostřednictvím své obchodní společnosti a zavedení místní měny bylo i součástí Strategického plánu obce.

Trasa III. měla název CLLD/LEADER a jeho budoucnost – Ráj poznání a inspirace na Vysočině.

1) Účastníci této exkurze mohli vidět projekty společnosti, která se zabývá porážkou, bouráním a zpracováním masa a výrobou masných produktů. Společnost si pořídila z PRV na svůj rozvoj autoklávu na sterilizaci výrobků a další vybavení jako výrobník ledu, kutr, řezačka masa, míchačka masa, plně automatický nářezový stroj a technologie dohledatelnosti výrobků – vážní systém a monitorování kvality.

Foto7


2) Ve zrekonstruovaném Centru Eden Nový Dvůr pak proběhla prezentace projektů MAS z Kraje Vysočina s ukázkou úspěšně realizovaných projektů PRV/LEADER.

Foto8


Přehled všech exkurzí včetně prezentací z Národní konference Venkov jsou k dispozici na jejích internetových stránkách: https://www.konferencevenkov.cz/2020/program/

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem