přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Hodnocení a monitoring

Za monitoring kvality provádění Programu rozvoje venkova zodpovídá v souladu s čl. 72 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 Řídicí orgán Programu rozvoje venkova ve spolupráci s Monitorovacím výborem. Hodnocení je prováděno nezávislým hodnotitelem za součinnosti řídicího orgánu.

Program rozvoje venkova je monitorován pomocí finančních ukazatelů a ukazatelů souvisejících s výstupy a výsledky. 

Monitorování spočívá v nepřetržitém ověřování informací a v systematickém hodnocení rozpočtových příjmů a financovaných činností. Generuje kvantitativní údaje a poskytuje zpětnou vazbu ohledně uplatňování nástrojů a opatření a zároveň usnadňuje nápravu odchylek od provozních a specifických cílů. Sledování tak přispívá k efektivitě veřejných výdajů a poskytuje cenné informace o řízení programu.

Do hodnocení na druhé straně patří posouzení intervencí podle jejich výsledků, dopadu a potřeb, které mají uspokojit. Jde o systematický nástroj, který poskytuje podklady pro rozhodování a zvyšuje účinnost, užitečnost a efektivitu. Hodnocení přispívá k transparentnosti, získávání informací a odpovědnosti. Umožňuje tudíž vyvodit závěry do budoucna o tom, jaké postupy fungují, za jakých okolností a proč (nebo proč ne).

Sledování a hodnocení výsledků přináší cenné informace, které mohou být použity pro různé účely. Tyto výsledky:

  • poskytují stabilní analytický základ pro budoucí tvorbu politiky, protože ukazují, zda jsou opatření a intervence účinné a zda je dosahováno stanovených cílů, čímž napomáhají rozvoji politiky;
  • pomáhají při stanovování cílů politiky i programů a následně jsou využívány k měření toho, jak jsou dané cíle plněny z dlouhodobého hlediska;
  • přispívají k odpovědnosti za vynakládání veřejných prostředků, a proto hrají důležitou roli při reagování na obavy a otázky občanů, pokud jde o využití peněz daňových poplatníků.