přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Budoucnost rozvoje venkova dle ENRD - Chytrý venkov

6.6.2019

Téma "chytrý venkov" bylo také součástí akce LeaderFEST 2019.

V rámci festivalu LeaderFest, který proběhl v květnu 2019 v Žatci, byla připravena přednáška na téma „Budoucnost rozvoje venkova dle ENRD“, kterou přednesla paní Veronika Korčeková, analytička European Network for Rural Development  („ENRD“) z Bruselu. 

Ve svém vystoupení představila obsah 4 nejnovějších zpráv ENRD, které jsou zaměřeny na téma „chytrý venkov“. Připravené dokumenty by měly pomoci konkrétními doporučeními, radami a ukázkami příkladů dobré praxe aktivním lidem a organizacím na národní i regionální úrovni při zavádění konkrétních prvků/aktivit „chytrého venkova“ do praktického života. Ukazují, jaké možnosti jsou k dispozici pro řešení této problematiky ve stávajícím programovém období a jaké možnosti v rámci Společné zemědělské politiky lze očekávat po roce 2020.

Co obsahují jednotlivé dokumenty (odkaz nabízí plnou verzi textu v anglickém originále):

  1. Strategie chytrého venkova pro podporu venkovských komunit. Tento dokument je zaměřen na možnosti vytváření strategií (strategické rámce, mechanismy pro vytvoření dobré strategie „chytrého venkova“ apod.).
  2. Podpora LEADER/CLLD chytrému venkovu. V tomto dokumentu jsou představeny potenciální role LEADER/CLLD problematiky v podpoře zavádění koncepce „chytrého venkova“ do praxe. Jsou ukázány možné bariéry při zavádění inovativních prvků této koncepce do praxe a naznačeny možnosti, jak je na regionální úrovni překonat.
  3. Podpora chytrého venkova za pomoci spoluprací mimo LEADER a CLLD. Ve venkovském prostoru je řada komunit na místní úrovni i mimo oblast LEADER, které přispívají k zachování a rozvoji bohatého společenského života obce na místní a regionální úrovni. Pro vytvoření vhodného prostředí pro implementaci prvků „chytrého venkova“ do praktického života je nezbytná spolupráce všech aktérů. V textu dokumentu jsou uvedeny různé možnosti spolupráce a odkazy na využití zkušeností z přístupů EIP-AGRI.
  4. Digitální strategie a venkovské komunity. Obsah tohoto dokumentu seznamuje zájemce s tím, jak může digitální strategie přispět venkovským komunitám. Materiál je doplněn o řadu praktických příkladů z různých zemí EU.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem