přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Agroturistika

Agroturistika je forma venkovského cestovního ruchu, kterou provozují zemědělští podnikatelé. Specifikem jsou turistické či rekreační pobyty na farmách (statcích, hospodářských usedlostech), kde dochází k bezprostřednímu kontaktu s přírodou a autentickou kulturou. Charakteristickými znaky jsou aktivní odpočinek, relaxace a poznání atmosféry venkova. Jde o produkt trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu.

Ministerstvo zemědělství má zvýšený zájem o tvorbu aktivit, které budou směřovat ke koncepčnímu nastavení, systematickému rozvoji, podpoře a propagaci agroturistiky v České republice.

V souvislosti s touto iniciativou již bylo zahájeno několik aktivit, např. dotační podpora PRV 6.4.2 Podpora agroturistiky, založení pracovní skupiny „Agroturistika“, uzavření „Memoranda o spolupráci v oblasti podpory a rozvoje agroturistiky“ se Svazem venkovské turistiky a agroturistiky, série vzdělávacích seminářů v rámci CSV, součinnost při nastavení „Kategorizace zařízení agroturistiky a venkovské turistiky ČR“, tvorba „Koncepce rozvoje agroturistiky v České republice 2017 – 2024“ a jiné.

Naší snahou je cílit nejen na odbornou, ale i na širokou veřejnost,
u které chceme vzbudit zájem o rekreaci na českém venkově.

Přílohy


14.6.2017

Rok venkova 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 491 KB)


14.6.2017

Memorandum o spolupráci v oblasti podpory a rozvoje PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 256 KB)


14.6.2017

Pozvánka na seminář Agroturistika v Českých podmínkách PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 245 KB)


14.6.2017

Oficiální jednotná klasifikace ubytování v soukromí PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1018 KB)


14.6.2017

Kategorizace zařízení agroturistiky a venkovské turistiky ČR 2017 - 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 687 KB)