přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Základní informace o ocenění Oranžová stuha

Ministerstvo zemědělství se dne 20.4.2009 podpisem Memoranda  o spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj zavázalo ke spolupráci při přípravě Soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova.

Soutěž Vesnice roku je každoročně organizována ve spolupráci 4 vyhlašovatelů, kteří se zároveň podílí na přípravě podmínek soutěže, organizačním a finančním zajištěním.

  • Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Spolek pro obnovu venkova
  • Svaz měst a obcí
  • Ministerstvo zemědělství

MZe patří mezi vyhlašovatele soutěže Vesnice roku a zároveň je garantem mimořádného ocenění „Oranžová stuha České republiky“. Resort zemědělství se podílí na vyhodnocení ocenění „Oranžová stuha“ v krajských kolech a zajišťuje vyhodnocení a předání ocenění „Oranžová stuha České republiky“ pro daný rok obci, která zvítězí v celostátním kole.

Cíl ocenění „Oranžová stuha České republiky roku“

Cílem je vyhledávat, zveřejňovat a ocenit příklady dobrých výsledků partnerství obce a zemědělského subjektu/zemědělských subjektů (zemědělského nebo lesnického podniku, popř. místní dobrovolné organizace z resortu zemědělství, jako např. myslivci, rybáři, včelaři) při obnově vesnice a rozvoji venkova, přičemž ze strany obce může být toto partnerství naplňováno také v rámci dobrovolného svazku obcí nebo Místní akční skupiny.

Předmětem hodnocení je spolupráce obcí a zemědělských subjektů v těchto oblastech:

1.  podíl místních zemědělských subjektů na zaměstnanosti obyvatel obce,

2.  péče o veřejná prostranství a kulturní krajinu,

3.  koncepční dokumenty a společné projekty,

4.  místní produkty a jejich marketing,

5.  využití netradičních zdrojů energie,

6.  nezemědělské aktivity.

Soutěž je organizována ve dvou kolech – krajském a celostátním (viz podmínky Vesnice roku www.vesniceroku.cz).