přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Regionální sítě

Síť je rozdělena do regionálních a krajských subsítí. Sekretariát Sítě na této úrovni zajišťují regionální pracoviště SZIF. Partnery regionálních a krajských sítí jsou všechny subjekty působící ve venkovském prostoru na daném území.

Regionální sítě zajišťují mezisektorové provázaní a integrovaný přístup k rozvoji venkova a zemědělství. Prostřednictvím Sekretariátu Sítě je zajišťován vzájemný přenos informací mezi MZe a aktéry na krajské a regionální úrovni.

V níže uvedené tabulce najdete aktuální kontakty na regionální pracovníky CSV.

V přílohách níže jsou pak seznamy partnerů dle jednotlivých krajů.

Region Jméno a příjmení Kontakt
CP SZIF Mgr. Jana Bartošová

janabartosova@szifcz

tel.: 735 711 374

CP SZIF Ing. Soňa Roškotová

sonaroskotova@szifcz

mobil: 735 705 490

CP SZIF

Ing. Šárka Heřmánková

sarkahermankova@szifcz

mobil: 703 197 164

CP SZIF Ing. Lenka Horníková

lenkahornikova@szifcz

mobil: 703 197 468

RO SZIF Praha Mgr. Miroslav Prokop

miroslavprokop@szifcz

mobil: 735 764 266

RO SZIF České Budějovice Ing. Kamila Havel Kupcová

kamilakupcova@szifcz

mobil: 724 619 120

RO SZIF Ústí nad Labem Ing. Marcela Synková

marcelasynkova@szifcz

mobil: 731 536 323

RO SZIF Hradec Králové Ing. Miroslava Stárková

miroslavastarkova@szifcz

mobil: 724 619 187

RO SZIF Brno Ing. Dagmar Adámková

dagmaradamkova@szifcz

mobil: 724 619 213

RO SZIF Brno Ing. Lucie Sýsová

luciesysova@szifcz

mobil: 731 689 810

RO SZIF Olomouc Ing. Markéta Bezoušková

marketabezouskova@szifcz

mobil: 730 526 791

RO SZIF Olomouc Ing. Tomáš Čermák

tomascermak@szifcz

mobil: 730 543 753

RO SZIF Opava Ing. Vanda Myšáková

vandamysakova@szifcz

mobil: 601 393 906

Přílohy