přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Národní Konference Venkov 2011

Datum: 14.11.2011  – 16.11.2011 
Místo konání: Sedlčany, Sedlec-Prčice
Organizátor: Spolek pro obnovu venkova ČR
Bělotín 151, 75364
Adresa WWW: www.spov.org
Kontakt: Radomír Hanačík
tel. 739 364 039
Spolek pro obnovu venkova ČR

www.spov.org, Konference2011spovsk@gmailcom
Tématické zaměření akce: konference Venkov
Cílová skupina: místní akční skupiny, zemědělští podnikatelů, zástupci obcí, aktéři rozvoje venkova
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Pro splnění cílů rozvoje venkova, tedy obcí, zemědělství a lesnictví, malých podniků, neziskových organizací a spolků, bude třeba v letech 2014 až 2020 minimálně 275 miliard korun z evropských fondů. Z toho by mělo být minimálně 75 miliard Kč pro sektor zemědělství a lesnictví. Vyplývá to z Prčické výzvy účastníků národní konference Venkov 2011, která se konala ve dnech 14.-16.11.2011 v Sedlčanech a Sedlci-Prčice.

Venkov touto výzvou nabízí vládě a Parlamentu ČR, že pokud dostane tyto peníze, bude schopen splnit adekvátní části cílů, ke kterým se Česká republika zaváže Evropské komisi, a to zejména konkurenceschopnost, snižování chudoby, snižování rizik klimatických změn a inovaci a vzdělávání. Venkovem se podle této definice rozumí území obcí do 25 000 obyvatel, v nichž žije 57 % populace ČR.

Třídenní národní konference, která dostala podtitul Venkov v Prčici, se zúčastnili zástupci samospráv, státní správy a lidi z organizací i privátních subjektů, kteří se zabývají rozvojem venkova nebo na venkově působí. Jednání probíhalo ve čtyřech skupinách podle předem daných témat, a to Veřejná osobní doprava na venkově, Venkov, rodina a tradice, Rozvoj a ekonomika venkova, Zemědělství a krajina. Podněty, které z konference vzešly, budou zaslány ministerstvům dopravy, zemědělství, místního rozvoje a životního prostředí.

Heslem workshopu Zemědělství a životní prostředí se stalo „Zabojovat za Česko“, a to nejen ve vztahu k Evropské unii, ale také k tuzemským spotřebitelům, kteří by měli dávat přednost domácím výrobkům. Je třeba také připravit ucelenou strategii venkova, která bude současně řešit všechny důležité oblasti, tedy půdu, vodu a krajinu.

Účastníci pracovní skupiny Rozvoj a ekonomika venkova se shodli na tom, že je potřeba spravedlivěji přerozdělovat daňové výnosy pro obce, zasadit se o vymahatelnost práva a vytvořit jasné a srozumitelné právní předpisy pro rozvoj podnikání a cestovního ruchu na venkově. Podle účastníků workshopu Veřejná osobní doprava na venkově rozhodují o veřejné osobní dopravě v současnosti ti, kteří ji nevyužívají, a ti, kteří ji potřebují, na ni nemají žádný vliv. Je proto třeba vytvořit koncepci, na níž se budou podílet hlavně samosprávy a samotní občané.

Pracovní skupina Venkov, rodina a tradice odmítla návrh ministerstva školství na optimalizaci škol, protože by to podle ní prakticky znamenalo likvidaci venkovského školství. Účastníci této pracovní skupiny podpořili tradiční hodnoty, mezi něž patří mimo jiné fungující rodina, péče o děti a seniory. Je podle nich také třeba podporovat pospolitost venkovské komunity a občanských iniciativ.

Národní konferenci Venkov 2011 pořádal Spolek pro obnovu venkova ČR v rámci Celostátní sítě pro venkov, zřízené Ministerstvem zemědělství ČR, v součinnosti s Národní sítí místních akčních skupin ČR. Dalšími partnery konference bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo dopravy ČR a Středočeský kraj. Akce byla spolufinancovaná z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Více informací včetně prezentací a výstupů z konference naleznete na stánkách SPOV ČR: http://www.spov.org/venkov-2011/default.aspx

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem