přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zemědělský den s regionální konferencí v Sověticích

Datum: 9.5.2013  – 10.5.2013 
Místo konání: Sovětice - Zemědělský areál ZAS Mžany
Cílová skupina: Zemědělci, zástupci NNO a samospráv a široká veřejnost
Kategorie: Výstava, veletrh

Program

Letos se již po čtvrté ve dnech 9. a 10.5.2013 uskutečnila výstava a konference v rámci akcí Celostátní sítě pro venkov: “Zemědělský den“ s regionální konferencí v Sověticích.

V rámci konference, která se konala 9.5.2013, měli účastnici možnost shlédnout realizované projekty z PRV ČR na území MAS Hradecký venkov a diskutovat nad jejich přínosem pro území MAS a pro zvýšení ekonomické výkonnosti podnikatelů na venkově.  V rámci doprovodného programu shlédli např. ukázky přípravy zvířat na výstavu, nácvik předvádění skotu a předvádění zvířat v kruhu. Účastníky byli zástupci místních akčních skupin, zemědělci i zástupci obcí.

Hlavním bodem programu druhého dne bylo samozřejmě předvedení a hodnocení Českého strakatého skotu, o který je velký zájem z řad jak odborné, tak i laické veřejnosti, starostů, ale také žáků základních škol. V letošním ročníku se nám v několika kategoriích představily zvířata předních chovatelů nejen z Královéhradeckého, ale i Libereckého a Středočeského kraje. Zpestřením tohoto odborného programu je již tradičně zapojení mládeže do procesu hodnocení zvířat, což zcela jistě přispívá k zvýšení zájmu a povědomí mládeže o živočišné výrobě.

Součástí bohatého programu byla i naučná stezka pod názvem „První zemědělci a řemeslníci“, kterou pro děti ze základních a mateřských škol připravila MAS Hradecký venkov. Děti se svými středověkými průvodci poznávaly a prakticky si vyzkoušely život pravěkých zemědělců a řemeslníků. Vyrobily si keramickou misku, objevovaly archeologické nálezy, tkaly látky, pletly košíky, ochutnávaly a poznávaly potraviny a způsob pravěkého stravování. Novou zkušenost získaly s okopáváním políčka pravěkými nástroji v kontrastu s ukázkami práce moderních zemědělských strojů od zúčastněných vystavovatelů.

Již po druhé doplnili program Zemědělského dne také Lesy ČR s.p., kdy děti nejvíce zaujala práce s dravci a stanoviště, kde si mohly prakticky vyzkoušet prvotní zpracování dřeva – odkůrování, štípání, řezání.

Široká veřejnost se mohla seznámit se správným zpracováním různých druhů mas, především však hovězího masa, spojeným se zajímavým výkladem a ochutnávkou. Dále bylo možné navštívit stánky kvalitních regionálních potravin, z nichž radu propaguje i MAS Hradecký venkov v rámci svého projektu Tržnice Hradeckého venkova.

Mezi více jak tisíci účastníky jsme se mohli potkat i s významnými osobnostmi naší politické scény, návštěvu zde vykonal i náš krajan, v současné době místopředseda evropského parlamentu pan Ing. Oldřich Vlasák.

Cílem akce je propagace nejen zemědělství, ovocnářství a potravinářství, ale i propagace spolupráce mezi subjekty, které na venkově působí – zemědělci, živnostníky, spolky a zástupci obcí.