přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Fotogalerie: Seminář "Za lepší venkov"

28.5.2010

Onen Svět, 13.-14. května 2010

Seminář proběhl ve dnech 13.-14.5.2010 v Chatě Onen Svět, obec Laštovice. Seminář byl zaměřen na výměnu zkušeností, osvědčených postupů a ukázku úspěšných projektů financovaných z Programu rozvoje venkova. Hlavní zaměření semináře bylo doplněno o návazné národní programy.

Seminář zahájil předseda MAS Sřední Povltaví Pavel Hroch a ředitel KAZV Jihočeského kraje Ing. Vladislav Hadáček. První přednášku na téma Program rozvoje venkova a Celostátní síť pro rozvoj venkova - praktické zkušenosti přednesel ředitel KAZV Jihočeského kraje Ing. Hadáček. Paní Eva Povišerová, pracovnice Krajského úřadu Jihočeského kraje, navázala s přednáškou týkající se problematiky Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. Dopolední blok přednášek ukončil Ing. Vlastimil Smtíka s praktickou ukázkou problematiky "Územního plánování".

Odpolední blok zahájila svou přednáškou paní Iva Chládková z MAS Strakonicko na téma "Představení projektu spolupráce - Zavedení regioální značky Prácheňsko", následovala přednáška Vladimíra Šindeláře, ředitele Milevského muzea, na téma "Stolování v odbobí gotiky a renesance". Předseda výboru Krajského úřadu pro venkov, zemědělství a životní prostřední Jiří Netík představil projekt splupráce v rámci PRV s názvem "Z Týna na Onen Svět". Závěrečnou přednášku na téma "Vesnice roku 2010" přednesl Pavel Hroch, předseda MAS Střední Povltaví.

Druhý den seminář pokračoval exkurzí do obce Petrovice u Sedlčan a do obce Přeštěnice na realizované projekty z PRV, a to:

  • Projekt "Kvalita pro sportovce i diváky" - rekonstrukce a oprava fotbalového hřiště (vybudování automatické závlahy hrací plochy, oprava stávajících laviček a přidání nových, oplocení východní strana, oprava kabin), žadatel: obec Petrovice.
  • Penzion MAVL - obec Přeštěnice, čerpáno v rámci opatření III.2.1.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem