přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Účel bonitace a její využití

Vymezení bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále BPEJ) bylo provedeno v létech 1973 až 1980 na základě usnesení vlády č. 101/1971 Sb., jako logické vyústění dokončeného Komplexního průzkumu půd ČR.

BPEJ

Parametry bonitačního průzkumu byly dány potřebami rozvíjejícího se zemědělství, jeho velkovýrobním charakterem a současně také na  čelní místo kladeným termínem provedení, vyhodnocení a dokončení zadaného úkolu. Po roce 1989, kdy došlo k zásadním změnám v majetkoprávních vztazích k zemědělskému majetku a obnově vlastnických práv k půdě, se ukázalo, že použitá přesnost vymezení BPEJ  je nedostatečná. Současně bylo potřeba v některých případech zmapovat a doplnit jevy vzniklé v souvislosti s degradací půd přírodního i antropického původu. Od roku 1998 je aktualizace vymezení a mapování BPEJ pojata  jako trvalá činnost řízená Ústředním pozemkovým úřadem MZe ČR.

Bonitace poskytuje komplexní systém hodnocení půdy. Její využití je široké zejména ve státní správě.

Používá se zejména:

a) - pro určování půdní úrodnosti zemědělské půdy - přírodních podmínek zemědělských půd,

              b) - při určení úřední ceny zemědělské půdy,

              c) - pro kategorizaci zemědělského území,

              d) - při ochraně zemědělského půdního fondu