přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Praktické projekty udržitelného rozvoje venkova a obnovitelné zdroje energie

22.9.2009

Pozvánka na seminář v rámci celostátní sítě pro venkov do Hostětína.

Podle  nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterými se stanovují podrobná pravidla nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005, o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, zřizuje Česká republika Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť). Tato Síť bude seskupovat organizace a správní orgány podílející se na rozvoji venkova a zemědělství. Síť bude podle čl. 67 následně podřízena společné Evropské síti pro rozvoj venkova.
Zřizovatelem Sítě je Ministerstvo zemědělství ČR a Síť bude komunikační platformou Programu rozvoje venkova.

V souvislosti se vznikem „Celostátní sítě pro venkov“, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství ČR, Vás zveme na seminář celostátní sítě pro venkov „ Praktické projekty udržitelného rozvoje venkova a obnovitelné zdroje energie"

Síť bude propagovat aktivity Ministerstva zemědělství ČR a subjektů činných ve venkovském prostoru a v zemědělství, bude hrát klíčovou roli při formování přístupu k venkovu a zemědělství po roce 2013. Dále se bude snažit vytvořit vhodné podmínky pro partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, sbírat informace a údaje o nejlepší praxi, poznatcích a osvědčených postupech, organizovat semináře a setkání pracovních sekcí, vytvářet databáze expertů a poradců pro osy Programu rozvoje venkova.

V příloze najdete pozvánku (Pdf 164 kB) na seminář "Praktické projekty udržitelného rozvoje venkova a obnovitelné zdroje energie", který se uskuteční dne 20.10.2009 v Hostětíně. V případě zájmu potvrďte, prosím, svoji účast na email - uherske_hradisteazv@mzecz nebo cankyova@mzecz  nejpozději do 30.9.2009. Z důvodu kapacity sálu, prosím o delegaci jednoho účastníka, v případě zájmu vyššího počtu účastníků z Vaší strany je možná telefonická domluva s Ing. Martinou Čankyovou, tel. : 572433972.

Ing. Dagmar Gracová

pověřená vedením oddělení

AZV Uherské Hradiště

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem