přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Regionální konference Venkov 2016

Datum: 13.10.2016  9:00 – 14.10.2016  12:30
Místo konání: Velký sál Kulturního domu čp. 55 v Havlovicích, okr. Trutnov, 542 32
Kontakt: Dr. Jan Balcar, e-mail: balcar@kjhcz, tel. 777 851 871
Tématické zaměření akce: Podpora spolupráce a rozvoje znalostní základny ve venkovských oblastech ve vazbě na konkrétní operace v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, sdílení příkladů dobré praxe „spolupráce“ u projektů realizovaných v rámci PRV 2007 – 2013, posílení vazeb mezi obcemi, jejich svazky včetně Místních akčních skupin se zemědělskými, zpracovatelskými a lesnickými subjekty atd.
Cílová skupina: Zástupci partnerů CSV, MAS, DSO, zástupci obcí, subjektů podnikající v zemědělství, neziskových a příspěvkových organizací, studenti, podnikatelé v zemědělství, odborná i laická veřejnost, výzkumné subjekty
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Místní akční skupinou Království – Jestřebí hory, o.p.s. si Vás dovolují pozvat na akci Regionální konference Venkov 2016 na téma „Venkov jako prostor spolupráce mezi obcemi, zemědělci a občanskou společností“.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem