přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Venkov

Celostátní síť pro venkovVítejte na subportálu Venkov, který je součástí portálu eAGRI.

 

 

 

Portál Venkov byl vytvořen z iniciativy Celostátní sítě pro venkov, která byla zřízena Ministerstvem zemědělství v listopadu 2008 jako komunikační platforma Programu rozvoje venkova. Činnost Celostátní sítě pro venkov pokračuje i v období 2014–2020, přičemž došlo k rozšíření jejich cílů.

Portál Venkov je určen nejen všem partnerům zapojeným do aktivit Celostátní sítě pro venkov, ale i celé odborné i široké veřejnosti zajímající se o problematiku rozvoje venkova a zemědělství.


zobrazit po
9.2.2011

Zika: Pozemkový fond se nerozpíná, ale pokračuje ve své transformaci

Reakce ředitele Pozemkového fondu ČR Radima Ziky na komentáře Petra Havla otisknuté v Lidových novinách a časopise Zemědělec, které se týkaly transformace Pozemkového fondu.


Pozemkové úpravy – nástroj pro udržitelný rozvoj venkovského prostoru

2. aktualizované vydání publikace určené pro širokou veřejnost.


Půda a její hodnocení v České republice, díl I.

Kniha „Půda a její hodnocení v České republice“, díl I. (Jan Vopravil a kolektiv), byla vytvořena podle posledních nejnovějších poznatků a její obsah je rozdělen do dvou dílů.


Datum konání: 1.1.2011  10:05 – 30.4.2011 

Seminář: Podnikejme v zemědělství úspěšně

Praktický trénink pro pracovníky v zemědělství, potravinářství a lesnictví Trénink klíčových kompetencí učí manažerské dovednosti a přináší znalosti z aktuální praxe. Je…


9.12.2010

Pozemkové úpravy číslo 72 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Pozemkové úpravy - říjen 2010


8.12.2010

Konference Venkov 2010 otevřela nové obzory ve směřování rozvoje venkova po roce 2013

Více než 330 účastníků třídenní Národní konference VENKOV 2010 diskutovalo o budoucnosti venkova po roce 2013.


7.12.2010

Pozemkové úpravy: Přednost dostanou nejlépe připravení

Kde pozemkové úpravy již proběhly, hodnotí je obce a jejich obyvatelé jednoznačně kladně. Pomohly vyjasnit vlastnické vztahy tak, aby všechny zúčastněné strany byly spokojené. Zároveň leckde umožnily zpřístupnit pozemky či vybudovat cesty. Ministr Ing. Ivan Fuksa zároveň vyzvedává i přesah pozemkových úprav do protipovodňové a protierozní ochrany.


3.12.2010

Je znám historicky první držitel Ceny české krajiny 2010

V pondělí 15. listopadu 2010 byla v Senátu slavnostně předána historicky první Cena české krajiny 2010. Cenu získal Pozemkový úřad Prostějov za projekt Regionální územní systém ekologické stability v katastrálním území Čehovice.


1.12.2010

Držitelem titulu Oranžová stuha za rok 2010 se stala obec Francova Lhota ze Zlínského kraje

Valašská obec Francova Lhota ze Zlínského kraje získala ocenění Oranžová stuha České republiky 2010 v rámci soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova. Slavnostní vyhlášení proběhlo v historických prostorách Senátu Parlamentu ČR v Praze. Ocenění převzal z rukou ministra zemědělství Ivana Fuksy bývalý starosta obce pan Karel Matůš, za jehož působení obec ocenění získala.


20.10.2010

Koordinace územních plánů a pozemkových úprav PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Cílem příručky je seznámit zainteresované odborníky z oborů pozemkových úprav a územního plánování s procesy a postupy tvorby důležitých dokumentů, řešících problematiku nezastavěného území (volné krajiny), a zejména vymezit možnosti vzájemné spolupráce. Příručka je určena odborníkům „opačné profese“, aby se srozumitelným způsobem seznámili s praktickými záležitostmi pořizování územních plánů a procesu pozemkových úprav.

zobrazit po

Aktuální témata

Kalendář