přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministerstvo zemědělství je ve využívání evropských programů nejlepší ze všech resortů. Důkazem je Program rozvoje venkova 2007-2013

19.12.2016

Tisková zpráva – V právě uzavřeném Programu rozvoje venkova 2007-2013 (PRV) získali čeští zemědělci, potravináři, lesníci a malé obce zhruba 100 miliard korun, což znamená, že ho využili téměř ze 100 procent. PRV 2007-2013 financoval hlavně posílení jejich postavení na trhu, zlepšování životního prostředí, stejně jako života na venkově a podporoval různorodost hospodaření na venkově.

„Zemědělci, potravináři, lesníci a malé obce byli v právě účetně uzavřeném období Programu rozvoje venkova velice úspěšní. V porovnání s ostatními resorty se nám dařilo čerpat podpory z Evropských fondů bez problémů a v největší míře přidělených prostředků, peníze z PRV jsme využili téměř ze 100 procent,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Z daného objemu peněz se podařilo vyčerpat přesně 99,84 %.  

Ministr současně ocenil práci zaměstnanců resortních organizací, kteří se na programu a jeho proplácení podíleli. Peníze z PRV 2007-2013 byly rozděleny do čtyř základních skupin.

Podpora směřovala na zlepšení podnikání v zemědělské výrobě, potravinářství a lesním hospodářství. Tady uspělo celkem 9 tisíc projektů. Žadatelé si mohli například pořídit nové technologie a stroje, rekonstruovat stavby. Opraveno bylo 760 kilometrů lesních cest, čímž se zlepšil přístup do lesů a zároveň snížily náklady na odvoz dřeva. Pozemkové úpravy pomohly vyřešit problematiku vlastnických vztahů, obnovit krajinné prvky nebo vybudovat zemědělskou infrastrukturu. Dotaci v PRV dostalo také 1 300 mladých zemědělců do čtyřiceti let na zahájení své činnosti.  

„Například na modernizaci zemědělských podniků dostali zemědělci deset miliard korun. Důkazem, že byl program úspěšný a dobře nastavený, je, že oni sami ze svých zdrojů přidali na modernizaci dalších dvacet miliard. Peníze vložené z programu se tak znásobily. Znamená to, že zemědělci programu věří a využívají ho v praxi,“ uvedl Marian Jurečka.

PRV 2007-2013 se zaměřil také na ekologii, hospodaření v méně příznivých, zejména horských a podhorských oblastech a na ochranu přírody. Podpory sloužily k udržení stability příjmu zemědělců, kteří hospodaří v horších přírodních podmínkách i k zachování chovu skotu a dalších hospodářských zvířat na venkově. V méně příznivých oblastech získali zemědělci 23 miliard korun na hospodaření na 850 tisících hektarech. Přibližně 13 tisíc zemědělců, kteří se starají o půdu nadstandardním způsobem, aby ochránili životní prostředí a krajinu, obdrželo 25 miliard na celkovou plochu větší než milion hektarů. Program pomohl také zalesnit 3 tisíce hektarů zemědělské půdy. Výsledkem je zlepšení ekologické rovnováhy a zadržovací schopnosti krajiny, ochrana půdy a vod, což bylo podpořeno celkovou částkou 54 miliard korun.

K rozvoji podnikání slouží opatření, která se zaměřují na rozvoj a zahájení doplňkových aktivit k zemědělské činnosti, zakládání firem a na cestovní ruch. Tím vším vzniklo přibližně 3,5 tisíce nových pracovních míst. Příspěvky z PRV pomohly v 1 200 případech zemědělcům rozšířit podnikání o nezemědělské činnosti, například založením truhlárny nebo kovárny. Žadatelé vybudovali 140 bioplynových stanic, které účelně zužitkují zemědělský odpad. Příspěvek pomohl téměř 600 projektům modernizace ubytovacích kapacit na venkově. Opraveno bylo 600 kilometrů silnic, 60 tisíc lidí získalo nové čistírny odpadních vod. Nové nebo rekonstruované kanalizace využívá 44 tisíc obyvatel. Výsledkem projektů zaměřených na budování a rekonstrukci vodovodů je zlepšení přístupu k pitné vodě pro 19 tisíc obyvatel.

Další oblastí podpořenou z PRV 2007-2013 je spolupráce podnikatelů, obcí a neziskových organizací pomocí metody Leader, kteří společně připravují strategické plány pro rozvoj konkrétních regionů. Takových projektů bylo 10 tisíc.

Podrobnější informace o jednotlivých opatřeních PRV 2007-2013 poskytne hodnocení, které bylo zpracováno nezávislým hodnotitelem a nyní je předloženo k posouzení Evropské komisi.

Na úspěšně realizovaný program teď obdobnými opatřeními navazuje Program rozvoje venkova 2014-2020, na který bude přibližně stejně peněz, jako na uplynulé období.

 

Program rozvoje venkova na období 2007-2013

Čerpání PRV 2007-2013 dle účetní závěrky – uvedeny pouze evropské prostředky

Rozpočet PRV 2007-2013 (EUR)

Vyplacená částka (EUR)

Míra čerpání PRV 2007-2013 (%)

2 857 506 354,00

2 853 048 305,84

99,84%

Celková alokace, včetně příspěvku ze státního rozpočtu, činila 3 666 544 219 EUR, tedy při orientačním kurzu 27 CZK/EUR = 99 mld. Kč.

 

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem