přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Potravin zasažených cizorodými látkami výrazně ubylo. Vyplývá to z nové zprávy Ministerstva zemědělství

8.9.2015

Tisková zpráva – Potravin, surovin a krmiv, které obsahují nadlimitní množství cizorodých látek, je ve srovnání s minulými roky méně. Zjištění inspektorů dozorových orgánů publikuje Ministerstvo zemědělství ve Zprávě o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v roce 2014.

Úroveň kontaminace potravin a krmiv cizorodými látkami je v České republice nízká. Potvrzují to například výsledky monitoringu Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Ta loni odebrala 1880 vzorků a přitom jenom 0,59 % z nich bylo nevyhovujících, zatímco ještě v roce 2011 odhalila 1,23 % nevyhovujících výrobků. Za poslední čtyři roky se významně snížil počet potravin, které překročily maximální limit povolených látek.

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce loni objevili v 11 vzorcích z 1880 odebraných například zvýšené množství mykotoxinů nebo pesticidů. Tyto potraviny, krmiva a suroviny byly okamžitě staženy z prodeje.

Státní veterinární správa loni provedla 71 471 vyšetření, z toho bylo jen 0,17 % nadlimitních (celkem 118 vzorků). V závadných potravinách a surovinách našli inspektoři například zbytky veterinárních léčiv.

Podle dlouhodobého sledování je obsah cizorodých látek hluboko pod přípustnými hygienickými normami a v průběhu let se snižuje nebo má setrvalou tendenci. Systém jejich kontroly tedy funguje. Sledování cizorodých látek v potravinách a krmivech přispívá k zajištění výroby zdravotně nezávadných potravin, určených k domácí spotřebě i na vývoz.

Ministerstvo zemědělství vydalo také Výroční zprávu za rok 2014 o systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF). Z celkového množství 3 157 oznámení v celé EU bylo 198 potravin, které prošly distribucí přes území České republiky nebo odsud pocházely. Jednalo se například o doplňky stravy s nepovolenými složkami, neuvedené alergeny nebo nesprávné značení.

Systém včasného varování pro potraviny a krmiva RASFF je jedním z mechanizmů kontroly bezpečnosti potravin a krmiv na území jednotného trhu Evropské unie. Pokud v jakémkoli státě Evropské unie odhalí nebezpečnou potravinu, varování okamžitě pošlou systémem RASFF všem ostatním zemím EU.

Hynek Jordán

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem