přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Na citlivé komodity letos poskytne Ministerstvo zemědělství 4,5 miliardy korun. Ministr Jurečka schválil sazby pro rok 2015

1.12.2015

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Marian Jurečka podepsal letošní sazby důležitých zemědělských podpor – na citlivé komodity a na přechodnou vnitrostátní podporu. Celkem je to téměř 4,5 miliardy korun, které pomohou zlepšit postavení našich zemědělců ve srovnání s EU i se světem. Letos se rozšířil seznam podporovaných odvětví, nově tak dotace mohou získat i pěstitelé ovoce a zeleniny, cukrové řepy a bílkovinných plodin.

„Pro rok 2015 se podařilo získat významnou částku peněz z rozpočtu EU, abychom mohli pokračovat v podpoře vybraných citlivých sektorů. Peníze dostanou odvětví, která jsou v útlumu, či kde ubývá osetých ploch, a přitom jsou zároveň důležité pro komplexní rozvoj našeho zemědělství. Subvence jsme proto v letošním roce nově přidělili například pěstitelům vybraných druhů ovoce a zeleniny, včetně konzumních brambor. Dostanou je také chovatelé dojnic a masných telat,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Podpora na citlivé komodity prostřednictvím dobrovolné podpory vázané na produkci se meziročně zvýšila. Zatímco v roce 2014 dosahovala přibližně 1,5 miliardy korun, letos bude hraničit s částkou 3,5 miliardy korun.

„Nově peníze poskytneme také na pěstování cukrové řepy a bílkovinných plodin. První výplaty podpor na citlivé sektory dostanou zemědělci od poloviny ledna 2016,“ uvedl Marian Jurečka.

Sektor

Sazby

Škrobové brambory

17 215,79 Kč/ha

Chmel

17 356,73 Kč/ha

Ovoce velmi vysoká pracnost

13 734,02 Kč/ha

Ovoce vysoká pracnost

9 491,99 Kč/ha

Zelenina velmi vysoká pracnost

13 183,82 Kč/ha

Zelenina vysoká pracnost

3 662,37 Kč/ha

Konzumní brambory

5 411,71 Kč/ha

Cukrová řepa

7 874,13 Kč/ha

Bílkovinné plodiny

3 711,07 Kč/ha

Masná telata

10 001,78 Kč/VDJ

Dojnice

3 678,77 Kč/VDJ

Ovce a kozy

3 670,30 Kč/VDJ

Ministr zemědělství také schválil sazby přechodné vnitrostátní podpory PVP (dříve Top-Up), ve kterých se mezi zemědělce rozdělí 880 milionů korun ze státního rozpočtu ČR. Cílem PVP je dorovnaní podmínek, za kterých podnikají naši zemědělci v porovnání se zemědělci z původních členských zemí EU.

Sektor

Sazby

Zemědělská půda

192,17 Kč/ha

Chmel

5 172,99 Kč/ha

Brambory pro výrobu škrobu

1 746,72 Kč/t

Přežvýkavci

101,63 Kč/VDJ

KBTPM

131,63 Kč/VDJ

Ovce/kozy

61,17 Kč/VDJ

Oba typy podpor přímých plateb, jak dobrovolnou podporu vázanou na produkci citlivých komodit, tak přechodnou vnitrostátní podporu bude vyplácet Státní zemědělský intervenční fond.

Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) – je poskytována pouze těm odvětvím (citlivým sektorům) nebo těm regionům členského státu, která čelí určitým obtížím a přitom jsou obzvláště důležité z hospodářských, sociálních nebo environmentálních důvodů. Je hrazena z rozpočtu EU. Finanční prostředky budou v ČR směřovat na brambory určené na výrobu škrobu, chmel, ovoce, zeleninu, konzumní brambory, cukrovou řepu, bílkovinné plodiny, masná telata, sektor mléka a pasené ovce a kozy.

Přechodná vnitrostátní podpora (PVP) – je plně hrazena z rozpočtu ČR.  Slouží k dorovnání vybraných komodit, které byly zjednodušením plateb v systému jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) znevýhodněny oproti plnému systému přímých podpor v původních, tzv. starých zemích EU.

 

 

Hynek Jordán

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem