přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zemědělci mohou letos výjimečně podávat Jednotnou žádost o dotaci a žádosti o zařazení do environmentálních opatření PRV až do 29. května

6.5.2015

Tisková zpráva – Vláda schválila prodloužení termínu přijímání Jednotné žádosti o dotaci pro letošní rok, který navrhla Evropská komise. Současně je umožněn i posun termínu pro podávání žádostí o zařazení do vybraných environmentálních opatření PRV. Zemědělci tak mohou žádosti podávat až do pátku 29. května 2015. Na přímé platby tak půjde 23,2 miliardy korun a přibližně 8,5 miliardy korun bude rozděleno na plošná opatření v rámci Programu rozvoje venkova.

„Prodloužení termínu pro příjem Jednotné žádosti je z hlediska poskytování zemědělských dotací významným krokem, protože se týká bezmála třiceti tisíc žadatelů. Cílem je zmírnit dopady nových a složitějších podmínek Společné zemědělské politiky, například zaváděného greeningu nebo podmínky aktivního zemědělce. Prodloužení termínu do konce května zemědělcům umožní, aby se přizpůsobili novým povinnostem a dobře se připravili k předložení Jednotné žádosti,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

V rámci Jednotné žádosti lze v roce 2015 žádat o tyto finanční podpory: Jednotná platba na plochu (SAPS), Greening, Platba pro mladé zemědělce, Přechodné vnitrostátní podpory (PVP), Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS), Méně příznivé oblasti (LFA), Natura 2000 na zemědělské půdě, Agroenvironmentálně-klimatické opatření, Ekologické zemědělství, Agroenvironmentální opatření 2007-13 nebo na opatření pod názvem Dobré životní podmínky zvířat (Welfare). Posun termínu se týká také žádostí o zařazení do Agroenvironmentálně-klimatických opatření a opatření Ekologické zemědělství.

Hynek Jordán

ředitel Odboru komunikace MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem