přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministr Jurečka: Nová nařízení zlepší kontrolu dovozových potravin a ochrání české spotřebitele

22.9.2014

Tisková zpráva – Vláda dnes přijala návrhy ministra zemědělství Mariana Jurečky na zpřísnění dohledu nad dovezenými živočišnými a rostlinnými produkty. Cílem přijatých nařízení vlády je primárně zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele s ohledem na bezpečnost, kvalitu a původ potravin. Dalším aspektem je zaručit poctivé jednání v obchodu s potravinami a ochranu zájmů spotřebitelů, zejména důslednou a zároveň nediskriminační kontrolu dovozu potravinářského zboží do České republiky.

Podle návrhu nařízení, které dnes vládě předložil ministr zemědělství Marian Jurečka, musí nově informovat dovozce o tom, že importuje z jiných členských států do České republiky živočišné a vybrané rostlinné produkty s předstihem 48 hodin před tím, než zboží začne prodávat. V případě potravin živočišného původu měl dosud tuto povinnost pouhých 24 hodin před tím, než zboží překročilo české hranice.

„Získáme tak pro naše dozorové orgány dostatek času, aby se mohly připravit a dovezené živočišné potraviny a vybrané rostlinné produkty řádně zkontrolovat. Lhůta 48 hodin předem ohlášeného dovozu povede k větší efektivitě kontrol, a tím i k posílení ochrany našich spotřebitelů,“ řekl ministr Marian Jurečka.

Ohlašovací povinnost bude mít dovozce, který živočišné a rostlinné produkty nebo potraviny do České republiky importuje. Informace bude obsahovat i cenu zboží. I v případě rostlinných produktů se jedná o specifické vymezení konkrétních druhů ovoce a zeleniny, u kterých se předpokládá největší dopad způsobený přetlakem nabídky těchto produktů na trzích EU.

„Doplnění předpokládané prodejní ceny do hlášení umožní zaměřit pozornost veterinárního dozoru a Státní zemědělské a potravinářské inspekce na případně problematické oblasti. Zboží za podezřele nízké ceny totiž může představovat potenciální riziko nižších kvalitativních i hygienických vlastností. Musíme zajistit, aby na trh byly uváděny potraviny, které jsou kvalitní, bezpečné a neuvádějí spotřebitele v omyl,“ řekl Marian Jurečka.

Nejvýznamnější změnou a přínosem nových nařízení je komplexní pokrytí dozoru nad živočišnými a rostlinnými produkty nabízenými českým spotřebitelům. Tyto kontroly musejí vycházet ze stejných principů a musejí být prováděny nediskriminačně se stejnou intenzitou jako kontroly produktů vyrobených v ČR. 

Hynek Jordán

ředitel Odboru komunikace MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem