přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Na místo ředitele státního podniku Lesy ČR se přihlásilo 18 uchazečů

18.10.2013

Tisková zpráva – Do výběrového řízení na generálního ředitele Lesů ČR se přihlásilo 18 uchazečů. Okamžitě po uplynutí lhůty pro zasílání přihlášek, která byla dnes do 10.00, byly otevřeny obálky a zahájeno prověřování podkladů pro přihlášení do výběrového řízení.

Pohovory s uchazeči před výběrovou komisí se uskuteční v týdnu od 11. do 15. listopadu 2013 na Ministerstvu zemědělství. Konečné rozhodnutí ministra zemědělství o výběrovém řízení lze očekávat začátkem prosince 2013.

„Nový generální ředitel Lesů ČR bude mít za úkol zajistit personální stabilitu vyššího managementu založenou na odbornosti a kladný hospodářský výsledek v podobné výši, jaké podnik dosáhl v minulých letech. Jeho důležitým úkolem bude také zajistit další rozvoj Lesů ČR,“ uvedl již dříve ministr zemědělství Miroslav Toman.

V současné době je vedením Lesů ČR pověřen ekonomický ředitel Michal Gaube. Ten bude tento státní podnik řídit až do ukončení konkurzu a jmenování nového generálního ředitele.

Od ledna do července letošního roku dosáhly Lesy ČR pozitivního hospodářského výsledku před zdaněním přibližně 3,3 miliardy korun. Za rok 2012 to bylo před zdaněním téměř 5,5 miliardy korun, takže čistý zisk Lesů ČR představoval 4,4 miliardy korun.

Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku, tedy asi šestinu rozlohy České republiky, a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje také o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků. V Lesích ČR pracuje přes 3200 zaměstnanců.

Dana Večeřová
ředitelka Odboru komunikace MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem