přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministr zemědělství Petr Bendl jednal se svým saským kolegou o budoucí podobě Společné zemědělské politiky

24.8.2012

Tisková zpráva – Český ministr zemědělství Petr Bendl dnes v Praze jednal s Frankem Kupferem, ministrem životního prostředí a zemědělství Svobodného státu Sasko, o reformě Společné zemědělské politiky Evropské unie, o aktuálním vývoji mlékárenského sektoru a o možnosti prohloubení spolupráce týkající se minimalizace a předcházení škod způsobených povodněmi.

Hlavním tématem dnešního setkání byla aktuální otázka, kterou je budoucí podoba reformované Společné zemědělské politiky (SZP). V této oblasti obě země dlouhodobě usilují o zjednodušení a snížení administrativní zátěže spojené s fungováním SZP po roce 2013 a také o nediskriminační přístup k zemím, jejichž struktura zemědělských podniků vykazuje kvůli historickým souvislostem vysokou míru koncentrace výroby. „Prioritou našich resortů je konkurenceschopné fungování podniků na jednotném trhu. Proto se mimo jiné společně stavíme proti mnohokrát diskutovanému zastropování přímých plateb velkých podniků, které navrhuje Evropská komise,“ řekl ministr Petr Bendl.

Ministři rovněž hovořili o aktuálním vývoji v sektoru mléka a mléčných produktů v souvislosti s přijetím a implementací tzv. mléčného balíčku a plánovaným zrušením kvót.  „Pro sektor mléka v regionu obou zemí je po roce 2015 zásadní zejména stabilita systému. V této souvislosti jsme projednali možnosti využití nástrojů nového mléčného balíčku v obou zemích. Vyměnili jsme si také náměty na podporu zpracování a prodeje mléka přímo v regionech, kde se mléko produkuje,“ uvedl ministr Bendl.

Zmíněna byla rovněž problematika povodní a možnosti prohloubení vzájemné spolupráce v kontextu minimalizace a předcházení škod spojených s těmito živelními pohromami. Ministerstvo zemědělství plánuje od roku 2002 do roku 2020 vydat na protipovodňová opatření celkem přes 25 miliard korun, s tím, že první (2002 - 2007) a druhá etapa (2007 - 2013) byly zaměřeny především na přímou ochranu ohrožených oblastí. Třetí etapa, která bude zahájena v roce 2014, se více zaměří na retenci vody v krajině.

Oba ministři si také prohlédli farmu Němcových v Radonicích, která se specializuje na rostlinnou výrobu. Součástí hospodářství je také mlékárna, v níž denně zpracují 8 až 10 tisíc litrů mléka, především od soukromých farmářů.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem