přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministr zemědělství navštívil na Kolínsku a Mladoboleslavsku podniky živočišné výroby

18.5.2012

Tisková zpráva – Chov prasat, zpracovatelský průmysl a welfare prasnic byly na programu pracovní cesty ministra zemědělství Petra Bendla na Kolínsko a Mladoboleslavsko. Ministr se také setkal s představiteli Svazu chovatelů prasat a se starosty. S nimi hovořil o možnostech čerpání dotací z Programu rozvoje venkova.

Ministr Bendl navštívil podnik Jatky Český Brod na Kolínsku, kde za týden porazí průměrně 4 000 prasat, z toho 70 % z vlastních chovů, a prodávají je jen v České republice. Na Mladoboleslavsku zavítal do společnosti LIPRA PORK, která se specializuje výhradně na chov prasat. Na reprodukční farmě v Březině je zhruba 1 200 prasnic, odchovna prasniček a selat. Ustájení odpovídá požadavkům na welfare zvířat.

„Ministerstvo podporuje dobré životní podmínky zvířat. Například díky Programu rozvoje venkova na léta 2007 až 2013 chovatelé mohli modernizovat technologie v živočišné výrobě, konkrétně výstavbu a rekonstrukci staveb sloužících k ustájení a zlepšit welfare hospodářských zvířat. Do konce loňského roku bylo schváleno 691 projektů v celkové výši čerpání 1,4 miliardy korun,“ řekl ministr Bendl.

Na konci loňského roku se podařilo notifikovat dotační program „Nákazový fond“ podpora z národních zdrojů na ozdravení chovů prasat. V roce 2011 bylo v rámci tohoto dotačního programu vyplaceno jen pro prasata 326 milionů korun, v letošním roce má MZe zatím přislíbeno pro dotační program Nákazový fond 120 milionů korun a jedná s Ministerstvem financí o jeho navýšení.

Ministr Petr Bendl se dnes v Březině také setkal s představiteli Svazu chovatelů prasat. V souvislosti se směrnicí Evropské unie o ochraně prasat, která začne platit 1. ledna 2013, uvedl, že ne všechny členské státy jsou na cestě k jejímu splnění. „Vzhledem k tomu, co nastalo po letošním 1. lednu v chovech nosnic, je jasné, že nejednotnost vymáhání závazků vede k deformování společného trhu a zneužívání situace. Proto chceme, aby Evropská komise v případě skupinového ustájení prasnic a prasniček nastolila nulovou toleranci neplnění závazků. V žádném případě by neměla umožnit posouvat termíny pro jejich dodržení,“ řekl Petr Bendl. Podle ministra by taková tolerance kromě jiného narušila rovnost podmínek členských států a poškodila producenty těch států, které své povinnosti – stejně jako Česká republika – splní.

Podle informací, které má Ministerstvo zemědělství k dispozici, v České republice směrnici dosud splnilo 94 procent provozů. Sousední Slovensko hlásí 85 až 90 % s tím, že stejně jako v ČR bude do konce roku 100 % hospodářství splňovat legislativou požadované podmínky pro minimální standardy chovu prasat. Welfare v systému chovu v Rakousku je vysoký, ale často neodpovídá kritériím podle směrnice, takže jí vyhovuje zhruba 28 % provozů. Německo splní na 100 %, ale zástupci tamních nevládních neziskových organizací upozornili, že směrnice byla neúplně začleněna do předpisů všech spolkových zemí. Čísla týkající se Polska se pohybují v rozsahu 70 až 89 %, splněno má Velká Británie, Švédsko a Lucembursko.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem