přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministerstvo zemědělství: Jak mají zemědělci postižení suchem postupovat při žádosti o pomoc

24.8.2012

Tisková zpráva – Balíček opatření pomoci zemědělcům postiženým suchem letos na jaře zahrnuje možnost výplaty zálohové platby na plochu (SAPS) už po 16. říjnu, prodloužení realizace vybraných projektů z Programu rozvoje venkova (PRV) z 24 na 36 měsíců, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) může prodloužit smlouvy na dotace úroků, Pozemkový fond ČR (PF ČR) umožní postiženým podnikům odklad splátek za prodej a nájem státní půdy a podniky s živočišnou produkcí budou moci požádat Správu státních hmotných rezerv (SSHR) o zápůjčku krmných plodin. Ministerstvo zemědělství jedná i s bankami o vstřícném postoji vůči zemědělcům, kteří splácejí úvěr.

Jak postupovat:

1/ Zálohové výplaty SAPS

Po 16. říjnu bude Státní zemědělský intervenční fond(SZIF) vydávat rozhodnutí o platbě SAPS včetně zálohy po stanovení sazby. Žadatel dostane automaticky na účet zálohu ve výši přiznané platby, doplatek obdrží po 1. 12. 2012. Není nutné právoplatné rozhodnutí.

2/ Prodloužení lhůty pro předložení žádostí o proplacení projektů z PRV

Žadatelé z opatřeníI.1.1 Modernizace zemědělských podniků, III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (záměr b, c a d), kteří realizují schválený projekt a mají minimálně 30 % všech obhospodařovaných pozemků evidovaných v LPIS v oblastech zasažených letošním suchem, mohou na příslušných Regionálních odborech SZIF podat do 30. září 2012 Hlášení o změně termínu pro předložení Žádosti o proplacení až na 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

3/ Opatření týkající se bank a PGRLF - odložení úvěrových splátek

Suchem postižený zemědělec požádá na příslušné Agentuře pro zemědělství a venkov (AZV) o potvrzení, že minimálně 30 % z jeho pozemků je v oblasti zasažené letošním suchem. Poté musí jednat s bankou, u které má úvěr, a požádat o odložení úvěrových splátek. V případě souhlasu banky je PGRLF připraveno prodloužit smlouvy na dotace úroků u takto postižených splátkových kalendářů.

4/ Opatření týkající se odkladu splátek za prodej státní půdy a odklad plateb za nájem státní půdy podnikům, které mají tyto pozemky v postižených oblastech

Pomoc se týká odkladu splátek kupní ceny u kupních smluv uzavřených dle zákona č. 95/1999 Sb. a zákona č. 92/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odkladu splátek nájemného, a to až o 12 měsíců. Žadatelé, kteří budou mít o výše zmíněný odklad splátek zájem, se nejprve musí obrátit na příslušnou AZV, která vystaví potvrzení, že se jimi obhospodařované pozemky nacházejí v oblastech postižených srážkovým deficitem. Potřebný formulář je k dispozici přímo v příslušných agenturách a zároveň je dostupný na internetových stránkách na Portálu farmáře. S potvrzením vystaveným agenturou se mohou žadatelé obracet na příslušná pracoviště Pozemkového fondu České republiky, kde získají informace o dalším postupu.

5/ Zápůjčky krmných plodin ze Správy státních hmotných rezerv

Zemědělci, kteří mají živočišnou výrobu, požádají na příslušné AZV o potvrzení, že obhospodařují více než 30 % výměry pozemků v suchem postižené oblasti. Zároveň požádají příslušnou AZV o potvrzení počtu VDJ a výpočet výše možného nároku na půjčku obilovin. AZV potvrdí počet VDJ dle výpisu z centrální evidence zvířat. Toto potvrzení nesmí být starší více než 30 dní před podpisem smlouvy o půjčce. Zemědělský podnikatel požádá o půjčku obilovin u SSHR, která s ním sepíše smlouvu o půjčce s podrobnými podmínkami. Podmínky budou rovněž uveřejněny.

Obecné podmínky půjčky pro informování AZV:

1. Zemědělský podnikatel žádá o půjčku u SSHR, kde bude podepsána smlouva o půjčce.

2. Zemědělský podnikatel musí mít při podpisu smlouvy potvrzeno od AZV, že hospodaří v suchem postižené oblasti a dále musí mít od AZV potvrzen počet VDJ.

3. Zemědělský podnikatel může o půjčku obilovin žádat pouze do 31. 12. 2012.

4. Zemědělský podnikatel si může půjčit minimálně 10 tun obilí.

5. Příjemci může být poskytnuta půjčka v maximální následující výši: 1 tuna na 1 VDJ přežvýkavce, 2 tuny na 1 VDJ prasat, drůbeže.

6. Zemědělský podnikatel musí složit u SSHR jistotu.

7. Půjčka obilovin bude úročena.

8. Budou hrazeny manipulační poplatky.

9. Bude stanovena kvalita vraceného obilí.


Přílohy:

1/ Mapa oblastí postižených suchem (plná velikost je ke stažení)
Mapa oblastí

 

2/ Seznam okresů postižených suchem. Po zapracování připomínek nevládních organizací může ještě dojít k aktualizaci seznamu.Správní území Riziko ohrožení suchem

ČSÚ - výměra ZPF okresu

k 31. 12. 2011 (ha)

kraj název okresu mimořádné  
Benešov   90 716
Beroun mimořádné 34 706
Kladno 48 009
Kolín   55 324
Kutná Hora   59 877
Mělník mimořádné 46 404
Mladá Boleslav   64 248
Nymburk   59 165
Praha mimořádné 20 250
Praha-východ mimořádné 48 300
Praha-západ mimořádné 33 841
Příbram   74 723
Rakovník mimořádné 47 775
České Budějovice   86 697
Český Krumlov   57 193
Jindřichův Hradec   90 577
Písek   62 584
Prachatice   49 597
Strakonice   66 553
Tábor   77 949
KV Karlovy Vary   50 270
KV Cheb   53 186
KV Sokolov   20 605
PLZ Domažlice   60 047
PLZ Klatovy   89 884
PLZ Plzeň-jih   12 658
PLZ Plzeň-město   59 366
PLZ Plzeň-sever   65 294
PLZ Rokycany   26 748
PLZ Tachov   65 934
LB Česká Lípa   42 793
LB Jablonec n. N.   12 873
LB Liberec   46 927
LB Semily   37 304
ÚL Děčín   36 406
ÚL Litoměřice mimořádné 73 470
ÚL Louny mimořádné 79 274
ÚL Most   13 514
ÚL Teplice   15 958
ÚL Ústí n. L.   18 175
ÚL Chomutov   38 884
HK Hradec Králové   62 585
HK Náchod   60 443
HK Rychnov n. K.   52 420
HK Trutnov   52 598
HK Jičín   49 880
PB Chrudim   60 511
PB Pardubice   52 592
PB Svitavy   83 509
PB Ústí n. O.   75 302
JM Blansko mimořádné 40 484
JM Brno-město mimořádné 7 835
JM Brno-venkov mimořádné 84 757
JM Břeclav mimořádné 68 965
JM Hodonín mimořádné 69 203
JM Vyškov mimořádné 47 414
JM Znojmo mimořádné 108 045
VYS Havlíčkův Brod   79 345
VYS Jihlava   70 559
VYS Pelhřimov   78 629
VYS Třebíč mimořádné 93 417
VYS Žďár n. S.   87 961
OLC Jeseník   23 959
OLC Olomouc mimořádné 86 990
OLC Prostějov mimořádné 53 862
OLC Přerov mimořádné 58 882
OLC Šumperk   56 071
ZL Vsetín   48 674
ZL Kroměříž mimořádné 57 356
ZL Uherské Hradiště mimořádné 40 449
ZL Zlín mimořádné 47 458
MS Bruntál   70 374
MS Frýdek-Místek   45 345
MS Karviná   18 006
MS Nový Jičín   56 746
MS Opava   68 936
MS Ostrava-město   15 550Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem