přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ekozemědělců jsou v České republice už téměř čtyři tísíce

27.2.2012

Tisková zpráva – Počet ekologických zemědělců se za rok 2011 opět zvýšil. Ke konci loňského roku jich hospodařilo již 3 920, a to na celkové výměře téměř 483 tisíc hektarů, což představuje podíl 11,4 % z celkové výměry zemědělské půdy.

V roce 2010 přijala vláda České republiky Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015. Jeho hlavním cílem je dosáhnout podílu 15 % ekologického zemědělství do roku 2015 a zvýšit podíl biopotravin na trhu včetně zvýšení podílu českých biopotravin na celkovém trhu s biopotravinami na 60 %.

Pro dosažení cílů Akčního plánu se také zaměříme na zvyšování informovanosti spotřebitelů o biopotravinách. V letošním roce se uskuteční již 8. ročník informační akce ‚Září - měsíc biopotravin‘ a budeme také pokračovat ve vzdělávacích akcích pro zemědělce,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Od 1. 1. 2012 nabyla účinnosti novela zákona o ekologickém zemědělství. Jejím hlavním smyslem bylo dále zjednodušit administrativu kolem registrace nových ekologických zemědělců a výrobců biopotravin. Proto se již neplatí správní poplatek 1 000 Kč za podání žádosti o registraci a také byly zjednodušeny formuláře pro registraci.

Stabilně se zvyšuje výměra orné půdy, která dosáhla téměř 60 tisíc hektarů, což znamená nárůst o zhruba 5 tisíc hektarů za rok 2011. Zvýšila se také výměra vinic v ekologickém zemědělství na současných téměř 1 000 hektarů. Počet ekofarem se za rok 2011 zvýšil o 11 %, počet výrobců biopotravin o 3 % a dosáhl již téměř 650 provozoven. Výměra rybníků v ekologickém zemědělství dosáhla 55 hektarů. 

Jan Žáček
tiskový mluvčí MZe

Pozn.: Podrobné údaje ukazuje následující tabulka:

  31. 12. 2010 31. 12. 2011 Nárůst za leden-prosinec 2011 Nárůst za leden-prosinec 2011 (%)
Počet výrobců biopotravin 626 646 20 3
Počet ekofarem 3 517 3 920 403 11
Výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství (ha) 448 202 482 927 34 725 8
Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy (%) 10,55 11,40 0,85  
Výměra orné půdy (ha) 54 937 59 281 4 344 8
Výměra trvalých travních porostů (ha) 369 272 398 060 28 788 8
Výměra trvalých kultur (sady)  (ha) 5 128 6 453 1 325 26
Výměra trvalých kultur (vinice)  (ha) 803 965 162 20
Výměra trvalých kultur (chmelnice)  (ha) 8 10 3 25
Ostatní plochy (ha) 18 054 18 158 103 1
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem