přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpráva o činnosti SZIF a čerpání finančních prostředků za rok 2009

7.6.2010

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta na dnešním jednání vlády předložil materiál „Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a čerpání finančních prostředků za rok 2009“.

„SZIF je správcem evropských dotací do zemědělského sektoru a zároveň kontrolním orgánem, který sleduje správnost využívání těchto prostředků. Celková výše evropských dotací za rok 2009 dosáhla přibližně 40,5 miliardy korun. Největší podíl z celkových výdajů - 25 miliard korun směřoval na přímé platby a téměř 8 miliard korun na Program rozvoje venkova,“ uvedl ministr Šebesta.

V současné době SZIF administruje a kontroluje opatření z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF), Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a Evropského rybářského fondu (EFF). Významnou činnost SZIF tvoří kontroly oprávněnosti jednotlivých nároků a přidělených finančních prostředků. Na správnost a dostatečný počet kontrol dohlíží orgány Evropské komise - DG Agri a Evropský účetní dvůr.

SZIF splnil všechny stanovené úkoly, které měl zabezpečit z pohledu dotační politiky státu a Evropské unie v oblasti Společné zemědělské politiky. Z předložené výroční zprávy a jejího hodnocení auditorem vyplývá, že Fond ve své činnosti v roce 2009 postupoval v souladu se zákonem o SZIF, zákonem o rozpočtových pravidlech a současně v souladu s nařízeními Evropského společenství při respektování nařízení vlády ČR vydanými k provádění Společné zemědělské politiky.

Dita Vrbová
tisková mluvčí MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem