přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

11. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova odstartuje v říjnu

17.9.2010

Tisková zpráva – Investice do lesů, Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií, respektive inovací v potravinářství, Využívání poradenských služeb a Realizace místní rozvojové strategie – na tato opatření se zaměřuje 11. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova. Žadatelé mohou předkládat své projekty v termínu od 14. – 27. října, a to podle upravených pravidel, která například upravují preferenční kriteria a snižují administrativní nároky.

Příjem žádostí pro opatření 11. kola proběhne v termínu od 14. 10. 2010 do 27. 10. 2010 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 11. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace - Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

V rámci 11. kola došlo v opatření Investice do lesů ke změnám, například k ukončení platnosti Českého přechodného rámce v roce 2010, který žadatelům dočasně umožňoval získat vyšší dotaci nad běžný rámec režimu de minimis,  nebo ke zvýhodnění projektů, které jsou realizovány v regionech se soustředěnou podporou státu. V podopatření Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství došlo ke změně, která umožní předložení dokumentů pro stavební řízení až v době, kdy na základě spolupráce s výzkumným subjektem bude zřejmé, jestli je pro realizaci projektu nezbytné stavební opatření, či jiné opatření stavebního úřadu. Změny u opatření Využívání poradenských služeb podle požadavku EK znamenají, že o dotaci na stejnou poradenskou službu bude možné požádat pouze jednou za programové období. Dále jsou nastavena nová preferenční kritéria vedená požadavkem na maximální jednoduchost administrace korespondující s výší dotace. To znamená, že žadatelé nebudou muset předkládat žádné dodatečné přílohy. Podrobnosti jsou také k dispozici na subportálu Dotace - Program rozvoje venkova.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem