přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výsledky hodnocení nezávislé komise potvrzují výhodnost modelu P pro státní lesy

1.12.2010

Tisková zpráva – Předseda komise pro vyhodnocení ekonomické výhodnosti použitých modelů (P, OM) pro správu lesů ve vlastnictví státu Martin Chytrý předal 26. listopadu ministru zemědělství výslednou zprávu za období let 2008 a 2009. Komise, která vnikla na základě Memoranda MZe a KLDS z roku 2007, zpracovala ve spolupráci s vedením LČR, analýzu evidence nákladů a výnosů tak, aby bylo možno provést požadované srovnání. K vyhodnocení byla využita pouze data z plnění aktivních smluv vzešlých ze zadávacího řízení na střednědobou zakázku pro období 2008 až 2010.

Z analýzy vyplývá, že v letech 2008 i 2009 bylo dříví na pni realizováno metodou prodeje u pařezu (lokalita P) výhodněji (v roce 2008 o 438 Kč/m3, v roce 2009 o 276 Kč/m3) než při metodě prodeje na odvozním místě (lokalita OM). Na základě tohoto vyhodnocení bylo Komisí konstatováno, že zadávání výběrových řízení s prodejem dříví na lokalitě P je pro státní podnik LČR jednoznačně výhodnější.

Kdyby tedy bylo dříví realizované modelem „OM“ realizováno modelem „P“ zvýšil by se výnos pro Lesy ČR o 592,4 miliónu korun v roce 2008 a o 613,3 mil. korun v roce 2009. Toto hodnocení navíc nebere v úvahu rozdíl ve výši správních režií Lesů ČR. Jeho započítání by dále zvýšilo výhodnost modelu „P“.

Analýza tak potvrzuje, že stejně jako v jiných oblastech ani v lesnictví není stát dobrým podnikatelem a obchodníkem. Model „OM“ při kterém lesní společnost dopraví dřevo na odběrné místo, odkud ho nadále prodávají ve vlastní režii Lesy ČR, je výhodný jen zdánlivě. Teoretické výhody vyplývající z možnosti reagovat na situaci na trhu není v praxi státní podnik schopen využít. Souběh obou modelů, tak jak byl praktikován v minulých několika letech, zbytečně zvyšuje náklady Lesů ČR.

Výsledky předmětného hodnocení včetně metodiky budou prezentovány na jednání Koordinační rady NLP II dne 7.12.2010 v Brandýse nad Labem a následně uveřejněny na webových stránkách MZe.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí Mze

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem