přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vláda schválila Zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2009

18.8.2010

Tisková zpráva – „Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2009“ je pravidelnou každoroční bilancí stavu vodního hospodářství v uplynulém roce. Vžil se pro ni krátký název „Modrá zpráva“ a letos je vydávána už potřinácté. Vydává ji společně Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.

Dokument obsahuje informace o stavu vod v České republice, o vodohospodářské činnosti a procesech, jež v roce 2009 na úseku vodního hospodářství probíhaly. Přináší i podrobnou bilanci aktivit správců vodních toků, tedy pěti státních podniků Povodí, Lesů ČR, s. p., a Zemědělské vodohospodářské správy, jež je organizační složkou státu. 

Území České republiky bylo v roce 2009 opět postiženo záplavami, tak jako v posledních letech již několikrát. Tentokrát to byly především záplavy z přívalových srážek, pro něž se vžil název „bleskové povodně“. Hlavní povodňovou událostí roku se staly přívalové povodně na přelomu června a července, které postihly převážně čtyři oblasti – Jižní Čechy, Novojičínsko, Jesenicko a Děčínsko. Odpovědné orgány a instituce se proto věnovaly v roce 2009 odstraňování povodňových škod vzniklých v tomto roce a přitom pokračovaly v programech na odstraňování následků povodní z let předcházejících. Významnou součást jejich činnosti představovala rovněž práce na programech budování a zkvalitňování protipovodňových opatření.

V roce 2009 byla ukončena první etapa budování Informačního systému VODA České republiky, který je zdrojem dat o vodních stavech, srážkách i jakosti vod a dostává se do stále většího povědomí nejen odborné, ale i široké veřejnosti. Nejvíce je využíván za povodňových situací, ale stále častěji je adresa www.voda.gov.cz navštěvována i v situacích méně vypjatých, např. při výběru turistických cílů. Koncem roku 2009 začaly přípravy pro druhou etapu budování tohoto systému, jež má být završena v roce 2015.

Porovnáním údajů z jednotlivých ročenek je možno získat obraz o pozitivních trendech v čištění odpadních vod, kvalitě podzemních i povrchových vod i v budování systémů na ochranu před povodněmi na území České republiky.  

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem