přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Projekt Ovoce do škol přináší ovoce, zapojilo se do něj již více než tři tisíce škol

15.12.2010

Tisková zpráva – Projekt Ovoce do škol je úspěšný, dokládá to účast 3145 škol ve školním roce 2010/2011. To je o devět procent více než v minulém školním roce. Počet dětí, kterým se takto obohatí jídelníček, narostl v meziročním srovnání o 14 procent.

Ve školním roce 2010/2011 se projektu Ovoce do škol účastní 3 145 škol s celkovým počtem 370 241 žáků 1. – 5. ročníků základních škol. Oproti školnímu roku 2009/2010 došlo ke zvýšení počtu škol o 262 (o 9 %) a ke zvýšení počtu dětí v projektu o 46 810 (o 14 %). Celkový roční limit na jednoho žáka pro školní rok 2010/2011 je stanoven ve výši 194,10 Kč.

„Vytvoření zdravých stravovacích návyků ve výživě dětí je dlouhodobý proces. O to víc si cením toho, že účast škol a dětí zapojených v České republice do projektu je vysoká a dále roste. Budu projekt nadále podporovat i proto, že patří mezi priority Evropské komise,“ sdělil ministr zemědělství Ivan Fuksa. „Proto Česká republika oznamuje Komisi, že hodlá pro školní rok 2011/2012 využít více prostředků, než kolik činí původní příděl podpory Evropské unie, a to až do výše přesahující pět milionů EUR ze strany Společenství a bezmála dvou milionů Eur ze státního rozpočtu,“ dodal ministr Fuksa. Příspěvek EU by tedy v příštím roce měl činit 5 199 430 EUR, ze státního rozpočtu půjde 1 923 076 EUR.

Projekt se v ČR spustil od února 2010 (ve školním roce 2009/2010) v souladu s nařízením vlády 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních ze dne 21. 12. 2009.

Žáci dostávali v souladu s Vnitrostátní strategií ČR a s  přihlédnutím k výživovému doporučení MZ pro obyvatele ČR zvláště produkty mírného pásma. Snahou je dodávat zejména domácí druhy ovoce, zeleniny a 100%-ní ovocné a zeleninové šťávy. Případné doplnění exotickými druhy ovoce bylo jednak zpestřením a rozšířením znalostí v rámci učebních osnov, například v návaznosti na výuku přírodovědných a zeměpisných předmětů, a také pokrytím nedostatečné místní produkce v dodávkovém období únor – červen.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem