přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Na krajinné prvky uvnitř půdního bloku je možné nově čerpat podporu

2.2.2010

Tisková zpráva – Zemědělci, kterým budou prostřednictvím agentur pro zemědělství a venkov zaevidovány krajinné prvky, budou moci na jejich plochu již letos obdržet některé podpory z EU vázané na plochu (např. přímé platby, platby LFA, agro-environmentální opatření). Tato možnost se vztahuje na krajinné prvky ležící uvnitř půdního bloku.

„Na podzim loňského roku nabyla účinnost novela zákona o zemědělství, která mimo jiné zavádí evidenci krajinných prvků a umožňuje poskytnutí podpory na plochu vnitřních krajinných prvků,“ sdělil náměstek ministra zemědělství Jiří Urban a dodal: „Nařízení vlády o stanovení druhů krajinných prvků následně na zemědělské půdě definuje šest krajinných prvků - meze, terasy, travnaté údolnice, skupiny dřevin, stromořadí a solitérní dřeviny.“

V souladu s těmito předpisy mají zemědělci možnost ve spolupráci s místně příslušnými pracovišti agentur pro zemědělství a venkov tyto krajinné prvky evidovat. Vnitřní krajinné prvky, které byly dosud z půdních bloků „vykresleny“ (tzn. na jejich plochu uživatel nepobíral žádnou podporu), se následně stanou součástí půdního bloku.

„Krajinné prvky hrají v zemědělské krajině významnou stabilizační roli. Jejich dlouhodobý úbytek je však alarmující. Pevně proto věříme, že tato změna v systému vyplácení podpor přispěje k jejich výraznější ochraně,“ komentuje změny náměstek ministra Jiří Urban.

Každému evidovanému prvku bude v evidenci využití půdy (LPIS) přiřazeno identifikační číslo, druh, příslušnost k půdnímu bloku, výměra, vlastník, uživatel a zařazení do katastrálního území. Veškeré informace o evidovaných krajinných prvcích budou dostupné u příslušných AZV nebo na veřejně přístupné verzi Portálu farmáře.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem