přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministři zemědělství ČR a Srbska podepsali memorandum o porozumění

14.5.2010

Tisková zpráva – Na základě pozvání ministra zemědělství Republiky Srbsko Saši Dragina dnes ministr zemědělství Jakub Šebesta absolvoval oficiální návštěvu této země. Ministři podepsali Memorandum o porozumění týkající se spolupráce obou zemí v oblasti zemědělství. Ministr Šebesta se také zúčastnil mezinárodní konference na téma Společná zemědělská politika-přístupy a změny.

„Česká republika považuje Srbsko za blízkého spojence a partnera a věřím, že podepsání Memoranda posílí stávající přátelské vztahy a spolupráci v oblasti zemědělství mezi našimi zeměmi. Česká republika plně podporuje Republiku Srbsko ve všech snahách směřujících k přijetí do Evropské unie a podpis Memoranda je potvrzením této skutečnosti,“ řekl ministr zemědělství Jakub Šebesta.

Společným cílem uvedeným v Memorandu je rozvoj ekonomické, vědecké a technické spolupráce obou zemí v oblasti zemědělství a zemědělsko-potravinářského průmyslu. Vzájemná spolupráce se bude týkat těchto oblastí: hospodaření s vodou, veterinární medicíny, rostlinné výroby-zdraví a ochrany, živočišné výroby a šlechtitelských programů, lesnictví, osiv a krmivářského průmyslu, zemědělského výzkumu, rozvoje venkova a bezpečnosti potravin.

Spolupráce by měla mimo jiné probíhat formou vzájemných návštěv zástupců resortů s ohledem na podporu Republiky Srbsko v  procesu integrace do EU. Sdílení českých zkušeností v oblasti zemědělství, vzájemné návštěvy představitelů výzkumných institucí a představitelů zabývajících se zemědělskou výrobou a zpracovatelským průmyslem bude doprovázet organizování školení, technických programů, workshopů, seminářů, konferencí, výstav a veletrhů věnovaných různým oblastem zemědělské činnosti.

V rámci svého programu ministr zemědělství aktivně vystoupil na konferenci zaměřené na téma SZP-přístupy a změny.  „Členské státy EU se nyní intenzivně zabývají budoucností SZP a mohu jen potvrdit, že se připravujeme na další reformy. Model přímých plateb, který považujeme za spravedlivý, by měl být jednoduchý, dostatečně flexibilní a snadno obhajitelný před veřejností uvnitř i vně EU a měl by také zohledňovat specifickou situaci některých sektorů. Jedním z klíčových prvků SZP je z pohledu ČR problematika rozvoje venkova a věřím, že její význam dále poroste“, zdůraznil ministr Šebesta.

Dita Vrbová
tisková mluvčí MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem