přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministr zemědělství vystoupil na Obilnářském fóru

9.6.2010

Tisková zpráva – Ministr Šebesta se dnes zúčastnil Obilnářského fóra, tradičního setkání agrární veřejnosti, které proběhlo ve Větrném Jeníkově na Jihlavsku. Ve svém projevu a poté i v široké diskuzi věnoval pozornost klíčovým otázkám nejen našeho, ale i evropského obilnářství.

Ministr ve svém vystoupení a následné diskuzi zmínil také Vizi českého zemědělství po roce 2010. Ta byla pozitivně hodnocena všemi účastníky setkání jako významný přínos ministra během jeho krátké působnosti v úřadě. „Za nezbytné považuji posílení konkurenceschopnosti českého zemědělství a potravinářství ve všech regionech a výrobních oblastech. S tím úzce souvisí zvýšení a udržení stabilní úrovně míry zaměstnanosti ve venkovských oblastech. Jednou z priorit je také zachování a popřípadě zvýšení stavu hospodářských zvířat, což by poskytlo možnosti pro uspokojení jak domácí poptávky, tak pro export živočišných komodit, a zároveň pro zajištění spotřeby tuzemských krmných obilovin a luskovin“, sdělil ministr Šebesta.

„Přestože do sklizně je ještě daleko, lze odhadnout, že při normálním průběhu počasí se v ČR očekává celková sklizeň obilovin 7,5 až 7,7 mil. tun. Je tedy velmi pravděpodobné, že i letos dojde k přebytku, který odhadujeme ve výši 1,5-1,7 mil. tun. Proto se domnívám, že by bylo účelné vytvořit analýzu potenciálu dlouhodobého odbytu tuzemských obilovin na potravinářské i nepotravinářské využití“, dodal ministr.

Předpokládaná analýza by měla vycházet ze čtyř významných priorit pro obiloviny, na kterých se shodli tvůrci Vizí českého zemědělství po roce 2010. Jedná se o využívání vysoce intenzivních pěstitelských technologií a zachování intervenčních nákupů obilovin ve stávajícím rozsahu alespoň do marketingového roku 2012 / 2013, resp. do doby odstranění důsledků krize a do doby, než se v ČR zprovozní zpracovatelské kapacity pro výrobu biopaliv z obilí. Dalšími prioritami jsou využívání produkce Bt kukuřice jako suroviny při výrobě bioetanolu či bioplynu a dosažení prosperity v potravinářství a obchodu. „Analýzu odbytu obilovin považuji za strategický úkol, který by měl být výzvou pro příští vládu“, zdůraznil ve svém projevu ministr.


Dita Vrbová
tisková mluvčí MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem