přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministr zemědělství Ivan Fuksa vstoupil do cechu rybářského

12.11.2010

Tisková zpráva – Rybářský křest podstoupil ministr Ivan Fuksa v pátek 12. listopadu při slavnostním výlovu obnoveného Řisutského rybníka. Rybářům se podařilo rybník, vzdálený zhruba 10 kilometrů od města Slaný, zachránit prostřednictvím dotace z ministerstva zemědělství.

Ministr Ivan Fuksa prohlásil, že si symbolického členství v cechu rybářů velmi váží a doufá, že se Řisutský rybník stane vzorem pro další zanedbané vodní plochy v České Republice. „Zhruba dvou a půl hektarový rybník neplnil žádnou protipovodňovou funkci a nesloužil ani rybářům a veřejnosti. Po odbahnění je schopen pojmout téměř dvacet čtyři tisíc kubíků vody, čímž se stal účinným prostředkem pro snížení kulminace povodňové vlny nebo naopak pro zadržování vody v období sucha,“ uvedl Ivan Fuksa.

ŘisutyPřínos obnoveného  Řisutského rybníka vnímají obyvatelé obce i v dobách, kdy nepanují extrémní hydrologické situace. „Řisutský rybník se stal vyhledávaným místem pro procházky a v létě ho lidé využívají ke koupání. Dříve jsme museli k vodě vyrazit do sousední obce, jelikož málokdo měl chuť se osvěžovat v bahnité mělčině Řisutského rybníka. Navíc z ní v některých místech už trčely vzrostlé stromy,“ řekla starostka Jitka Ryšavá. 

Ministerstvo zemědělství přidělilo na renovaci Řisutského rybníka 3 180 000 korun z programu 129/130 Podpora odbahnění a rekonstrukce rybníku a výstavby vodních nádrží. Osm set tisíc doplatili rybáři z místní organizace Českého rybářského svazu Slaný (MO ČRS Slaný), kteří o dotaci žádali. „Český rybářský svaz jako neziskové občanské sdružení by si podobné projekty vůbec nemohl dovolit. Dotační programy Ministerstva zemědělství jsou pro nás navíc i do budoucna zdaleka nejvhodnější svou strukturou a administrativou,“ nastínil situaci rybářských organizací Josef Možkovský ze Středočeského územního svazu ČRS.

Rybáři Řisutský rybník během oprav odbahnili, zřídili nové loviště a upravili jeho břehy, hráz a přeliv. Chybí jim jen dořešit umístění skládky vytěžené hmoty.  Při extenzivním, což je k přírodě šetrný chov, získají ročně minimálně 1 ¼ tuny násadových ryb. První slavnostní výlov byl podle všech zúčastněných jednoznačným úspěchem a odměnou za záchranu rybníka.

Zájem o zařazení do dotačního programu 129/130 ministerstva zemědělství je velký. Přesto zatím zbývají finance pro další případné žadatele. Přibližně 3,2 miliardy korun, které má ministerstvo zemědělství na projekty k dispozici, se zatím zcela nevyčerpaly. „Program slouží primárně ke zvýšení kapacit vodních děl jako protipovodňových opatření. Například u Řisutského rybníka došlo ale navýšením hráze na pravém břehu také k ochraně cenné ornice z okolních polí. Nyní se nebude tak snadno stávat přebytečným kalem na dně vodního díla,“ vysvětlil Ivan Fuksa, který považuje ochranu půdy před erozí, povodněmi a zastavováním za jednu z hlavních priorit ministerstva zemědělství.

Historie Řisutského rybníka

Řisutský rybník je součástí kaskády historických rybníků na Červeném potoce nad městem Slaný. V osmdesátých letech se jeho vlastník pokusil rybník odbahnit. Pravděpodobně z nedostatku peněz však proces oprav rybníka nedokončil. Napříč rybníkem zůstalo několik navršených hrázek, které způsobily urychlení dalšího zanášení a zarůstání rákosinami. Rybníku začal hrozit brzký zánik. V roce 2006 zakoupila rybník Místní organizace Českého svazu rybářského Slaný pro potřebu chovu násadových ryb pro rybářské revíry Českého rybářského svazu. V té době byl už rybník v žalostném stavu. Rybáři si úspěšně zažádali o dotaci ministerstva zemědělství.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem