přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministr Fuksa jednal se svým rakouským kolegou

12.11.2010

Tisková zpráva – Stěžejním tématem jednání ministra Ivana Fuksy s jeho rakouským protějškem Nikolausem Berlakovichem v pátek v Praze byla reforma Společné zemědělské politiky. Jednání se dále dotkla oblasti kvality potravin a situace v mléčném sektoru.

Sfederálním ministrem zemědělství, lesnictví, životního prostředí a řízení vodních zdrojů Rakouské republiky panem Nikolausem Berlakovichem jednal ministr Ivan Fuksapředevším o pozicích obou zemí k budoucí podobě Společné zemědělské politiky a očekávaného zveřejnění oficiálních návrhů Evropské komise 17. listopadu. Shoda panuje mezi Českem a Rakouskem ohledně zachování dvoupilířové struktury. Otázka možné diskriminace farem  kvůli jejich velikosti nebo formě vlastnictví je vzhledem k historickému vývoji zásadní pro nás, není však příliš podstatná pro našeho jižního souseda. Rakousko ale, obdobně jako Česká republika a další novější členské státy, podporuje nalezení spravedlivějších podmínek pro všechny členy EU. „Se všemi podniky v celé unii musí být zacházeno stejně,“ zdůraznil ministr Fuksa.

Dlouhodobé smlouvy s pevnou cenou mezi producentem mléka a odběratelem na území daného členského státu by podle názoru českého ministerstva zemědělství mohly vést k porušení pravidel hospodářské soutěže a fungování vnitřního trhu EU. “Podporujeme vznik organizací sdružujících producenty a zpracovatele mléka. Tím by získali silnější pozici při vyjednávání s obchodními řetězci,“ říká ministr Fuksa. V Rakousku výrobci mléka prostřednictvím odbytových družstev prodávají naprostou většinu své produkce. Oba ministři se shodli na prioritě nalézt rovnováhu v celém řetězci od producentů, přes zpracovatele až po obchodníky.

Oblast kvality potravin patří dlouhodobě mezi priority ČR, jak dokládá mj. uspořádání největší konference v průběhu předsednictví ČR v Radě EU, zaměřené právě na téma kvality potravin a zemědělských produktů. Mezi klíčová témata v této oblasti patří nejen dodržování standardů kvality výrobků, ale i informování a vzdělávání veřejnosti a také propagace kvalitních evropských potravin. V této souvislosti přišla řeč i na regionální potraviny, kde by ministr Fuksa uvítal rakouské zkušenosti s podporou a propagací.  Chabá kultura prodeje i pestrost nabídky, na jakou byl český spotřebitel nucen si zvyknout za minulé éry, vyústila v celkem zákonitý hlad po supermarketech a dovozovém zboží. Toto spotřebitelské nastavení spolu s převládající orientací na cenu se ministr Fuksa snaží ovlivňovat ve prospěch upřednostňování kvality, čerstvosti a lokálních specifik.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem