přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Mělník získá do tří let adekvátní ochranu proti povodním

12.10.2010

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství spolu s městem Mělník se podílí na přípravě a realizaci protipovodňové ochrany města Mělník, na kterou stát poskytne dotaci ve výši 517 mil. Kč a která dokáže v dlouhodobém horizontu ochránit proti škodám majetky a životy zdejších občanů. Zemní hráze v kombinaci se stabilními protipovodňovými stěnami a mobilním hrazením ochrání 925 osob a území o výměře takřka 120 hektarů. V současnosti totiž dochází na území Mělníku ke vzniku povodňových škod již od průtoků pětileté vody, cílem protipovodňových opatření je zvýšení ochrany Mělníku ve většině lokalit proti stoleté povodni.

„Cílem protipovodňových opatření je zvýšení ochrany území města Mělník až proti stoleté povodni. Současná míra ochrany proti dvouleté až pětileté vodě je naprosto nevyhovující. Protipovodňová opatření ochrání majetek ve výši stovek milionů, proto považuji tuto akci za velmi naléhavou,“ zdůrazňuje ministr zemědělství Ivan Fuksa.

Mělník byl postižen v poslední době extrémní povodní v roce 2002 a 2006. V průběhu těchto záplav došlo ke značnému poškození některých částí města. Škody způsobené povodněmi se podle dostupných odhadů pohybují v řádu stovek milionů korun.

Realizovaná protipovodňová ochrana je tvořena souborem tří samostatných částí, které jsou připravovány současně a tvoří logický protipovodňový systém na ochranu Mělníku. Nejvyšší povodňové riziko představuje v současnosti situace na pravém břehu Labe pod soutokem Labe a Vltavy. Konkrétně se jedná o městské části Rybáře a Mlazice a dále o vinařství Mělník a areál Českých přístavů. Volba lokalit je vhodně provedena s ohledem na rozsah chráněného území a míru ochrany před povodněmi. Ve většině lokalit dojde ke zvýšení ochrany proti pětileté povodni na ochranu před stoletou vodou. Zadavatel stavby Povodí Labe 17. 9. 2010 už podepsalo rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a nyní probíhá zákonná lhůta pro podání námitek.

„Uskutečnění protipovodňových opatření bylo jednou z našich nejvýznamnějších priorit. Toto systémové opatření v Mělníku ochrání 925 osob a území o výměře takřka 120 hektarů. Náklady stát podpoří dotací ve výši 517 milionů korun a předpokládaná doba realizace protipovodňových opatření v Mělníku je do konce roku 2013,“ shrnuje starosta města Mělník Miroslav Neumann.

Nová Protipovodňová opatření v Mělníku přispějí k významnému zvýšení dosavadní nevyhovující míry ochrany před povodněmi ze současné ochrany proti pětileté vodě na úroveň ochrany proti stoleté vodě ve většině lokalit.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem