přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Jednodušší pravidla Programu rozvoje venkova přispějí ke snížení byrokracie

21.12.2010

Tisková zpráva – Jednodušší pravidla přivítají zejména Místní akční skupiny, žádosti do opatření Realizace místní rozvojové strategie bude nově možné podávat elektronicky. Schválené změny znamenají významné snížení finanční i administrativní zátěže žadatelů.

„Pro Místní akční skupiny došlo v pravidlech ke snížení počtu kódů způsobilých výdajů. U Opatření Realizace místní rozvojové strategie si nově budou žadatelé moci sami vybírat z režimů podpory, což považuji za další významný krok v boji proti obtěžující a zbytečné byrokracii,“ sdělil ministr zemědělství Ivan Fuksa.

Změny v Opatření Místní akční skupina spočívají ve sloučení obecné a specifické části Pravidel.  Z původních 13 kódů způsobilých výdajů sloučením vzniklo pět nových kódů. Jako způsobilé výdaje bude nově možno uznat například zpracování a aktualizaci studií a jiných koncepčních dokumentů, výdaje spojené s pořádáním akcí na propagaci projektů realizovaných metodou Leader apod. Místní akční skupiny zejména uvítají možnost převodu finančních prostředků z roku na rok.

U Opatření Realizace místní rozvojové strategie došlo ke zpřehlednění podmínek pro žadatele a k odstranění některých duplicitních informací pro žadatele, kapitola Způsobilé výdaje byla celá přesunuta do Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2 (tzv. Fiche jsou projektová opatření vytvořená místní akční skupinou pro konečné žadatele o dotaci). Ne nevýznamnou změnou je dále elektronická forma podání žádosti o dotaci u tohoto opatření.

Některé změny budou na doporučení Evropské Komise zaneseny také do Programového dokumentu. Účinnost Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2 je podmíněna schválením těchto změn.  Jejich schválení se předpokládá v dostatečném časovém předstihu před plánovaným datem nabytí účinnosti Metodiky.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro výše uvedená opatření, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace - Program rozvoje venkova a osa IV / Místní akční skupina nebo Realizace místní rozvojové strategie) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

 

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem