přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Intenzivní spolupráce Česka a Slovenska v zemědělské oblasti pokračuje, potvrdili si to resortní ministři na dnešním jednání

21.10.2010

Tisková zpráva – Spolupráce při získávání ochranných známek zaručené tradiční speciality a obecně kvalita potravin, Společná zemědělská politika po roce 2013 a povodňové škody. Taková byla hlavní témata jednání ministra zemědělství ČR Ivana Fuksy s jeho slovenským protějškem Zsoltem Simonem. Pokračovat tato jednání budou na setkání ministrů zemědělství zemí Visegrádské čtyřky v Bratislavě 8.-9. listopadu.

S podporou Slovenska může Česká republika počítat v žádosti o unijní ochranu pro karlovarské oplatky, vyplynulo to z dnešního jednání ministra zemědělství Ivana Fuksy a jeho slovenského protějšku pana Zsolta Simona. V současné době jsou ve spolupráci se Slovenskou republikou podané čtyři žádosti na uznání zaručených tradičních specialit pro výrobky „špekáčky“, „lovecký salám“, „spišské párky“ a „liptovský salám“. V těchto dnech končí 6 měsíční lhůta zveřejnění žádostí v Úředním věstníku, kdy k nim mohla každá fyzická nebo právnická osoba s oprávněným zájmem vznést námitku. „Jelikož žádné námitky vzneseny nebyly, výrobci a spotřebitelé se mohou těšit, že tyto výrobky budou brzy oficiálně uznány tradičními specialitami,“ poznamenal ministr Fuksa.

Oblast kvality potravin patří dlouhodobě mezi priority ČR, jak dokládá mj. uspořádání největší konference v průběhu předsednictví ČR v Radě EU, zaměřené právě na téma kvality potravin a zemědělských produktů. Mezi klíčová témata v této oblasti patří nejen dodržování standardů kvality výrobků, ale i informování a vzdělávání veřejnosti a také propagace kvalitních evropských potravin. V České republice se o to snažíme zejména prostřednictvím značky úspěšné značky KLASA a nové značky „Regionální potravina“. Významné a stále rozšířenější je také využívání systémů platných v celé Evropské unii, jako jsou označení „zaručeně tradiční specialita“, „chráněné označení původu“ a „chráněné zeměpisné označení“ napomáhající ke zvýraznění a zdůraznění kvality výrobků na trhu.

Jednání ministrů se samozřejmě dotklo pozice obou zemí k budoucí podobě Společné zemědělské politiky a očekávaného zveřejnění oficiálních návrhů Evropské komise 17. listopadu. Shoda panuje mezi Českou a Slovenskou republikou ohledně odmítnutí návrhu kofinancování z národních rozpočtů. Ministr Fuksa znovu zdůraznil, že za zcela zásadní prioritu v souvislosti s budoucí podobou SZP považuje nastolení spravedlivých podmínek pro všechny členské státy EU. Tento zájem je podle ministra společný oběma sousedním zemím. Cílem České republiky je dosažení srovnatelné úrovně přímých plateb mezi zemědělci v rámci celé EU. „Preferujeme takový model přímých plateb, který bude spravedlivý, jednoduchý, efektivní a obhajitelný před veřejností uvnitř i vně EU,“ uvedl ministr Fuksa. „Je také nezbytná jeho koordinace s tržními nástroji a s opatřeními na rozvoj venkova, důležité je i vhodné cílení přímých plateb. Nová podoba Společné zemědělské politiky musí zahrnout i podporu veřejných statků.“ Z hlediska struktury zemědělství v Česku z historických důvodů převažují velké zemědělské podniky, čímž se nápadně liší od struktury evropského zemědělství tvořeného z velké části malými, často rodinnými, farmami. Česká republika je tudíž proti návrhům stropů plateb jakkoliv souvisejících s velikostní strukturou zemědělských podniků a nepřeje si diskriminaci podniků na základě velikosti nebo formy vlastnictví. „Se všemi podniky v celé EU musí být zacházeno stejně,“ zdůrazňuje ministr Fuksa.

ČR bude podporovat další posílení významu politiky rozvoje venkova s cílem zlepšování kvality života na venkově, zvýšení konkurenceschopnosti zemědělského sektoru a podpory udržitelného rozvoje venkovských oblastí a řešení jeho problémů. Součástí řešení musí být i reakce na nové výzvy, zohlednit by se mělo také poskytování veřejných statků. „Nová podoba Společné zemědělské politiky potřebuje takové nástroje, které stabilizují příjem farmářů, zlepší jejich konkurenceschopnost a zajistí kapacity pro inovace. Musí také zabezpečit „férová“ pravidla hry pro zemědělce vůči konkurentům nejen ze třetích zemí,“ zdůraznil ministr Fuksa.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem