přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informaci o Národním hřebčínu v Kladrubech n. L. přijala vláda

3.5.2010

Tisková zpráva – Na svém dnešním zasedání vzala vláda na vědomí postup při převodu majetku, práv a závazků státního podniku Národní hřebčín Kladruby nad Labem na státní příspěvkovou organizaci Národní hřebčín Kladruby nad Labem.

Státní příspěvková organizace byla zřízena jako nezbytný předpoklad pro podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu, což bylo předem konzultováno s Ministerstvem kultury a Ministerstvem pro místní rozvoj.

Převod hřebčína na státní příspěvkovou organizaci je nezbytný pro získání unijních prostředků na jeho obnovu“, řekl ministr zemědělství Jakub Šebesta a dodal: „Musím důrazně odmítnout spekulace o jeho privatizaci. Hřebčín chceme zachránit, nikoliv privatizovat“.  Ministerstvo pro místní rozvoj převede finanční prostředky mezi jednotlivými operačními programy a právě tento přesun přiblíží  možnost čerpání peněz také kladrubskému hřebčínu.  Transformace hřebčína ze státního podniku na státní příspěvkovou organizaci je primární podmínkou pro zisk unijních peněz.

Zároveň je připraveno několik výzkumných projektů, které mají vést k tomu, aby se hřebčín stal moderní institucí, která bude po všech stránkách na výši. Výzkumný projekt pokryje komplexně celý hřebčín, počínaje rozborem půd a skladbou krmiv zde pěstovaných, až po doporučení veterinárních a chovných opatření, včetně nových inseminačních technik a uchovávání genofondu. Součástí projektu je i ekonomický výhled.

V rámci přípravy přihlášky této národní kulturní památky do UNESCO je zpracováván management plán, který by měl zohlednit zájmy zemědělství, kultury, životního prostředí, kraje a obcí v lokalitě národní kulturní památky a přispět k vytvoření multilaterální koncepce její ochrany a udržitelného rozvoje. S tím samozřejmě souvisí i možnosti čerpání resortních zdrojů na prosazování jednotlivých cílů. V tomto směru chce Ministerstvo zemědělství uzavřít vícestrannou dohodu s dotčenými resorty, krajem a obcemi o naplňování management plánu.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem