přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Evropa bojuje proti nelegálním těžbám dřeva

3.12.2010

Tisková zpráva – Dřevo a výrobky z něj na unijním trhu budou napříště pod přísnější kontrolou. Nové nařízení Rady EU a Evropského parlamentu stanovující povinnosti hospodářským subjektům umisťujícím dřevo a dřevařské výrobky na trh, vstupuje v platnost právě v pátek 3. prosince. Evropa tímto opatřením výrazně pokročila v realizaci Akčního plánu EU pro vymahatelnost lesního práva, správu a obchod (FLEGT).

Nařízení o dřevu je zaměřeno na hospodářské subjekty, které chtějí na trh Unie poprvé uvést dřevo nebo výrobky ze dřeva. Nijak se nedotkne cílových spotřebitelů. Pro ty naopak představuje ujištění, že nakupují pouze takové produkty, které byly vytěženy zákonným způsobem, založeném na principu trvale udržitelného obhospodařování lesů. Nařízení se zaměřuje také na obchodníky vnitřního trhu, kteří mají povinnost na požádání doložit informaci o tom, od koho výrobek ze dřeva nakoupili a případně, komu jej prodali. „Zpřesnění lesní hospodářské evidence rozhodně nepovede k nárůstu povinností pro vlastníky lesa nad rámec současných požadavků. Naším zájmem vždy bude minimalizovat dodatečnou administrativní zátěž, a to zejména pro malé a střední podniky,“ zdůraznil Jiří Novák, náměstek ministra pro lesní hospodářství.

Nařízení č. 995/2010 Rady EU a Evropského parlamentu (nařízení o dřevu) je založeno na systému náležité péče, který má zajistit, aby se na evropský trh nedostalo nezákonně vytěžené dříví. Systém náležité péče vychází z právních předpisů členských států, týkajících se hospodaření v lesích, a zavazuje hospodářský subjekt, aby shromažďoval základní informace, mimo jiné, o původu dřeva, jeho množství a potvrzení, že dřevo bylo vytěženo zákonným způsobem. Po úspěšném zahájení procesu dobrovolných partnerských dohod s třetími zeměmi, které se právně zavazují importovat do EU výhradně dříví z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem, jde o další krok, kterým EU naplňuje závazky, vycházející z Akčního plánu EU pro vymahatelnost lesního práva, správu a obchod (FLEGT).

Nařízení o dřevu vejde v účinnost 3. března 2013. Do této doby je nutné přijmout nutná prováděcí opatření. Jde především o jednotná pravidla provádění systému náležité péče a jeho kontrol na úrovni členských států EU. Evropská komise zahájí jednání v této věci na počátku příštího roku. Přijetí nařízení o dřevu podpoří nejen snahy zabránit nelegálním těžbám dřeva, ale také napomůže v boji proti nelegálnímu obchodu a zefektivní evidenci toků dříví.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem