přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ekologické zemědělství bude kontrolovat i Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

7.1.2010

Tisková zpráva – S ohledem na nové právní předpisy a zvyšující se počet ekofarem dochází od 1. ledna 2010 k rozdělení kompetencí v zajišťování kontrol ekologického zemědělství. Nad dodržováním právních předpisů bude dohlížet vedle soukromých kontrolních subjektů také Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Úřední kontrola ÚKZÚZ proběhne zhruba u 5 % z celkového počtu ekologicky hospodařících podniků, což pro rok 2010 představuje přibližně 130 subjektů.

S ohledem na zvyšující se počet ekofarem v České republice proto přistoupilo ministerstvo zemědělství v rámci kontrolního systému ekologického zemědělství k rozdělení činností a pravomocí. Kontrolou, dosud zajišťovanou pouze třemi soukromými kontrolními subjekty, je pověřen od 1. 1. 2010 také Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).

 „Od zapojení státního kontrolního orgánu očekáváme zejména zvýšení transparentnosti kontrol a možnost rychleji reagovat na případná klamání spotřebitele nebo neoprávněná čerpání dotačních prostředků. Transparentnost kontrol považujeme za jednu ze základních předpokladů správného fungování ekologického zemědělství a nezbytnou podmínku spotřebitelské důvěry,“ říká ministr zemědělství Jakub Šebesta.

ÚKZÚZ bude u vybraných subjektů provádět tzv. „úřední kontroly“ a současně zajišťovat kontrolu plnění podmínek pro vyplácení dotací v agroenvironmentálních opatření (AEO), kterou dosud prováděly jen soukromé kontrolní subjekty. Tři stávající kontrolní subjekty KEZ o.p.s., ABCert AG a Biokont, s.r.o. budou nadále provádět kontrolní činnosti spojené s vydáním osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu.

Hlavním důvodem, proč se ministerstvo k rozšíření systému o kontroly ÚKZÚZ rozhodlo, je zejména nezávislost státního kontrolního orgánu, zajištění jednotného přístupu ke kontrolovaným podnikům a standardní využívání kontrolních technik, jakými jsou výběr kontrolovaných subjektů dle analýzy rizik. „Mezi rizikové faktory, na které se kontroly v letošním roce zaměří, patří například souběh konvenční a ekologické produkce na jedné farmě, farmy s chovem zvířat bez zimního ustájení či farmy, se kterými bylo vedeno v minulosti správní řízení,“ řekl náměstek ministra zemědělství Jiří Urban.

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem