přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Desáté kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

28.5.2010

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Ing. Jakub Šebesta schválil 13. května 2010 zpřesnění Pravidel pro opatření pro 10. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova.

Jedná se o tato opatření:

  • I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
  • I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
  • III.1.3 Podpora cestovního ruchu
  • IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
  • IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

Příjem žádostí na výše uvedená opatření proběhne v termínu od 14. 6. 2010 do 30. 6. 2010 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Zároveň s výše uvedenými opatřeními probíhalo schvalování Pravidel i pro opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb. Evropská komise k nim však vznesla zásadní připomínky, které je před zahájením příjmu žádostí nutné vyřešit. Proto je příjem žádostí pro opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb dočasně odložen.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých opatření předběžně stanoven následovně:

Opatření Alokace
I.1.3 519 mil. Kč
I.3.1 53 mil. Kč
III.1.3 337 mil. Kč
IV.2.1 49 mil. Kč

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet, navýšena o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu. Ministerstvo zemědělství zváží, zda bude podle aktuální situace operativně reagovat na situaci resortu a rozhodne o schválení projektů v jiném objemu, než je uvedeno v tabulce.

V  rámci jednotlivých opatření nedošlo k zásadním změnám podmínek. Nicméně dochází k postupnému zapracování úprav, které byly schváleny v předchozích kolech příjmu žádostí v rámci jiných opatření PRV (např. zrušení podmínky finančního zdraví žadatele, elektronické podávání žádostí skrze portál farmáře) a ke zjednodušování administrativních postupů na základě zkušeností z dosavadní administrace jednotlivých opatření (např. zkrácení lhůty pro vyjádření SZIF ke hlášení změny projektu z šedesáti na třicet dnů). Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 10. kolo příjmu je uveden v příloze.

V návaznosti na sdělení Evropské komise, že nelze na úrovni národních prováděcích předpisů omezovat způsobilost výdajů či vyloučit skupiny žadatelů, a v souladu s jejím doporučením, došlo k formální úpravě Pravidel, kterou Česká republika deklaruje, že pro každé kolo příjmu žádostí aktualizuje podmínky poskytnutí dotace ve smyslu konkrétního zaměření investic a zpřesnění požadavků na žadatele. Touto úpravou byly dále nahrazeny některé doposud užívané obecné pojmy („způsobilé výdaje budou nadále uváděny pod pojmem „výdaje, na které může být poskytnuta dotace", „nezpůsobilé výdaje" pak pod pojmem „výdaje, na které nemůže být poskytnuta dotace"). Změna bude zohledněna v textu Pravidel pro žadatele i ve formulářích žádostí pro 10. kolo příjmu.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013 pro 10. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (rubrika Podpora z EU a národní dotace, podrubrika Program rozvoje venkova, podrubrika Opatření Programu rozvoje venkova/ příslušná osa) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.
 
Dita Vrbová
tisková mluvčí MZe

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem