přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vláda schválila rozpočet SZIF na rok 2009

12.11.2008

Tisková zpráva – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) by měl příští rok hospodařit asi se 30 miliardami korun, většina peněz jde na zabezpečení Společné zemědělské politiky. Návrh rozpočtu dnes schválila vláda. Rozpočet teď putuje do Poslanecké sněmovny, kde bude vláda o jeho schválení usilovat současně s návrhem státního rozpočtu ČR na rok 2009.

„Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2009 se pohybuje kolem třicet miliard. Z toho více než dvacet osm miliard připadá na zabezpečení Společné zemědělské politiky,“ uvedl ministr Gandalovič.
 
Navrhované rozpočtové zdroje SZIF na rok 2009 představují 30 406 334 tis. Kč. Z toho na zabezpečení Společné zemědělské politiky připadá 28 540 290 tis. Kč.
 
Z této částky na Společnou zemědělskou politiku je určeno: 17 594 000 tis. Kč na Přímé platby, 3 245 897 tis. Kč na Společnou organizaci trhu a 7 250 000 tis. Kč na Program rozvoje venkova. „Pro financování Programu rozvoje venkova se však počítá i s nevyčerpanými prostředky z minulých let,“ doplnil ministr Gandalovič.
 
Předkládaný „Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2009“ plně respektuje a zabezpečuje příslušné předpisy dané nařízeními Rady (ES) a nařízeními Komise (ES) a současně vychází z příslušné legislativy ČR.
 
V případě, že dojde ze strany státního rozpočtu ČR nebo ze strany rozpočtu EU ke změnám alokovaných finančních prostředků, je SZIF připraven tyto změny dodatečně do rozpočtu SZIF na rok 2009 zapracovat.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí Mze
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem