přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Chyba v Pravidlech pro Opatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

3.10.2008

Tisková zpráva – Oznámení - Upozorňujeme žadatele na chybu v tištěném vydání Pravidel pro Opatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 pro 5. kolo příjmu žádostí. Jedná se o chybně vytištěnou tabulku uvedenou v příloze č. 3 - Preferenční kritéria, konkrétně tabulku na straně 26 Kritérium regionální. V záhlaví této tabulky došlo k přehození názvů regionů, hodnoty bodů jsou uvedeny správně.

Správné znění Pravidel pro Opatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby naleznete na internetových stránkách Ministerstva zemědělství, v sekci Národní podpora, Dotace z EU, pod záložkou Program rozvoje venkova ČR 2007-2013, nebo na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu v sekci Programu rozvoje venkova
 
Správné znění tabulky Regionální preferenční kritéria také přikládáme k této tiskové zprávě.
 
Omlouváme se za chybu způsobenou při lámání textu a přehlédnutí při následných korekturách.
 
 
 
Mgr. Petr Vorlíček
Tiskový mluvčí MZe
 
 
Přílohy
Správné znění tabulky Regionální preferenční kritéria
 
 
 
Správné znění tabulky: „Kritérium regionální“, uvedené v Příloze č. 3 v Pravidlech pro Opatření III. 2.1.2 Občanské vybavení a služby v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013
 
Kritérium regionální
Region NUTS II
JZ
SZ
SV
JV
SM
MS
1.1
Projekt má prokazatelný význam pro 2-3 obce
0
2
10
2
2
0
0
1.2
Projekt má prokazatelný význam pro 4-5 obcí
0
3
10
3
4
0
0
1.3
Projekt má prokazatelný význam pro více než 5 obcí
0
5
10
5
10
0
0
2.
Projekt je provázán s již přijatým a schváleným projektem / projekty zaměřenými na práci s mládeží / se znevýhodněnými skupinami obyvatelstva či dalšími sociálními aktivitami
10
10
10
10
5
40
0
3.
Projekt je provázán s již přijatým a schváleným projektem/projekty vzdělávání veřejnosti, celoživotního vzdělávání, školství nebo zdravotnictví (školení, semináře, kurzy)
15
10
10
10
5
30
0
4.
Projekt vytvoří uživatelská místa s veřejným přístupem k internetu
5
10
10
5
0
0
0
5.
Projekt řeší venkovní hřiště a sportoviště
25
10
30
30
20
20
35
6.
Projekt je zaměřen na občanskou vybavenost a služby – záměr a), c)
5
0
0
0
0
5
5
7.
Projekt je zaměřen na zázemí pro společenské, kulturní, spolkové aktivity – záměr b)
25
5
20
5
40
0
0
8.
Projekt je zaměřen na zázemí pro církevní aktivity – záměr b)
5
5
0
10
0
5
10
9.
Projekt využívá OZE[1]
5
15
5
5
10
0
35
10.
Stavba řešená projektem je navržena ve standardu nízkoenergetického domu[2]
5
15
0
5
10
0
0
 
 


[1] Pod využitím OZE – obnovitelných zdrojů energie se rozumí použití tepelných čerpadel, automatických kotlů na biomasu, solárních panelů. Pokud žadatel požaduje za toto kritérium bodové zvýhodnění, musí být využití OZE obsahem technické dokumentace nebo půdorysu stavby/půdorysu technologie předkládaným k Žádosti o dotaci.
[2] Standardem nízkoenergetického domu se pro účely těchto Pravidel rozumí roční spotřeba tepla do 70 kWh/m2.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem