přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vláda schválila Národní lesnický program

1.10.2008

Tisková zpráva – Národní lesnický program II (NLP II), který dnes přijala vláda, se stává základním podkladem pro trvale udržitelné hospodaření v lesích. Prostřednictvím tohoto programu je naplňována Lesnická strategie EU i navazující Akční plán EU pro lesnictví.

NLP II po obsahové stránce navazuje na první dokument tohoto typu, který schválila vláda ČR v roce 2003. Záměry a podněty, které se dosud v lesnické politice nepodařilo realizovat, byly převzaty a zapracovány do tohoto navazujícího dokumentu.
„Tento program má za cíl zohlednit všechny aspekty lesnictví, není možné vnímat les pouze hospodářsky. Národní lesnický program je základem pro praktické kroky v českém lesnické politice,“ řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič
 
Návrh NLP II prošel meziresortním připomínkovým řízením a byl rovněž podroben posuzování vlivů na životní prostředí (proces SEA). Dokument vyváženě zohledňuje ekonomické, sociální a ekologické aspekty soudobého lesnictví a bude základním východiskem pro formování konkrétních praktických kroků ve všech oblastech státní lesnické politiky v nejbližším období. V zemích EU jsou národní lesnické programy základním koncepčním dokumentem lesnické politiky. Současně vymezují vlivy jiných sektorů na lesní hospodářství. Cílem je zvýšit celospolečenské povědomí o významu lesů a rovněž vytvořit prostor pro řešení sporných otázek.
Návrh NLP II byl sestaven ve spolupráci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, a to na základě vstupní expertní verze programu, která byla připravena a otevřeně diskutována se zástupci vlastníků lesů, podnikatelů v lesním hospodářství, zainteresovaných nevládních organizací, lesnických fakult, lesnického výzkumu, ochrany přírody, samosprávy a státní správy.
 
Vládou schválená verze NLP II bude zveřejněna na webových stránkách Ministerstva zemědělství a vydána tiskem.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem