přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Lesy v okolí národního parku Šumava jsou ohroženy kůrovcem

1.8.2008

Tisková zpráva – Situace v lesích přiléhajících k lesům v národním parku Šumava je znepokojující. Obavy plynou z rozšíření kůrovce, který se šíří z národního parku Šumava do přilehlých lesů. Jedná se zejména o lesy ve správě s.p. Lesy ČR, s.p. Vojenské lesy a statky nebo lesy soukromé a obecní.

Situaci v lesích na Šumavě v okolí národního parku je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Mám obavy z případné kůrovcové kalamity, která by byla pro sektor lesního hospodářství velmi tvrdou ranou,“ řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič
Obavy ministerstva zemědělství vycházejí zejména z toho, že z ploch v národním parku na kterých není už několik let proti kůrovci zasahováno se kůrovec nekontrolovatelně šíří do přilehlých lesů, kde posléze působí výrazné škody na lesních porostech a může být příčinou rozsáhlé kalamity. Suché smrkové porosty v národním parku Šumava jsou předpokladem pro další šíření do dosud nenapadených porostů. Nejedná se pouze o problém České republiky, obavy sdílí i vlastníci lesů na rakouské a německé straně Šumavy.
 
Ministerstvo zemědělství v rámci rekognoskačních letů vyhovělo prosbě hejtmana jihočeského kraje Jana Zahradníka a přizvalo jej spolu se senátorem Tomášem Jirsou k tomuto kontrolnímu letu. „Osobně vítám iniciativu ministerstva zemědělství a sdílím jeho obavy o budoucnost šumavských lesů. Oprávněné znepokojení ministerstva zemědělství z následků šíření kůrovce je rovněž důkazem, že stávající situace v národním parku je mezirezortním problémem, který je nutné řešit na úrovni Vlády ČR tak, jak už jsem několikrát požadoval", řekl jihočeský hejtman Jan Zahradník. 
 
 Letu se zúčastnili i zástupci Správy národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, zástupci České inspekce životního prostředí, orgánů státní správy lesů a vlastníků lesů. V rámci těchto letů je zjišťován stav lesů a jsou včas odhalována případná rizika.
 
Obavy se netýkají pouze lesů mimo národní park, ale i původních a geneticky cenných porostů přímo v národním parku, které jsou nenahraditelné. Pasivní přístup je v tomto případě diskutabilní.
 
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem