přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2007

23.7.2008

Tisková zpráva – Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2007, zkráceně „Modrá zpráva 2007“, kterou vládě předkládá ministerstvo zemědělství spolu s ministerstvem životního prostředí, navazuje na zprávy za léta 1997 až 2006. Přináší souhrnné informace o vodním hospodářství jak pro odborníky z oblasti vodního hospodářství, tak i širokou laickou veřejnost.

Modrá zpráva 2007 poskytuje souhrnný přehled o všech důležitých činnostech zahrnovaných do systému vodního hospodářství a podává řadu konkrétních informací o hospodaření s vodou a využívání vodních zdrojů. Zároveň shrnuje i jakost vody a například i protipovodňovou ochranu.
 
V případě protipovodňových opatření zpráva konstatuje, že v roce 2007 bylo rozestavěno 10 investičních staveb protipovodňových opatření s retencí, 72 investičních staveb protipovodňových opatření podél vodních toků, 4 investiční stavby pro zvyšování bezpečnosti vodních děl a dokončeno 57 vymezení záplavových území a studií odtokových poměrů. Tyto akce představují celkem objem téměř 200 mil. Kč. „Objem využitých prostředků je určen tím, že program byl v roce 2007 pouze nastartován a celá řada akcí je teprve na začátku,“ řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič, a dodal: „Chceme plně využít celých 14 miliard, které máme k dispozici.“ Zároveň ještě dobíhalo v roce 2007 financování několika akcí z programu prevence před povodněmi I ve výši 330 mil. Kč.
 
V roce 2007 byla v rámci programů ministerstva zemědělství zaměřených na vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod poskytnuta podpora ve výši 1,8 mld. Kč. Kompletní výčet všech investovaných prostředků je součástí modré zprávy, stejně jako podrobné informace o zásobení pitnou vodou, jakosti a čistotě vody.
 
Celá modrá zpráva bude, jako již tradičně, zpřístupněna veřejnosti na webových stránkách www.mze.cz.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem