přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministr Gandalovič navštívil vichřicí postižený Pardubický kraj

1.7.2008

Tisková zpráva – Vichřice a bouřky, které minulý týden zasáhly Českou republiku, poničily na lesních porostech zhruba 750 tisíc kubíků dřeva. Ztráty na polních plodinách podle prvních odhadů zemědělských agentur přesáhnou celkovou sumu 320 milionů korun.

V případě poškozených lesů se jedná o zhruba třetinu objemu, který v loňském roce poničila vichřice EMMA. Z upřesněných údajů, které má MZe k dispozici, vyplývá, že právě Pardubický kraj je jednou z nejpostiženějších oblastí.
 
Na Pardubicku způsobila vichřice v lesích ve správě státního podniku Lesy ČR  škody ve výši 229 tisíc kubíků. V lesní správě Nasavrky, která je nejpostiženější oblastí v rámci celé ČR a kterou ministr navštívil, zničila vichřice celkem 169 tisíc kubíků dřeva. V LS Nasavrky je plánovaná roční těžba 91 tisíc kubíků dřeva. Vichřice tedy zlikvidovala 190 procent plánované roční těžby.
V současné době připravujeme způsob, jak kalamitní dřevo odstranit,“ řekl ministr Gandalovič.
 
Rozsáhlé škody způsobily bouřky a silný vítr také na polních plodinách. Podle předběžných odhadů zpracovaných zemědělskými agenturami se celkové škody přiblíží hranici 325 milionů korun.
Mezi nejpostiženější regiony patří Náchodsko. V důsledku lokálního krupobití poškození ploch obilovin, řepky, máku nebo zeleniny výrazně převyšuje padesát procent. Velké škody vznikly podle dostupných informací také zemědělcům na Lounsku nebo Kladensku.
Na Pardubicku je v důsledku bouře doprovázené prudkým větrem a krupobitím na většině pozemků obilí polehlé. K nejpostiženějším patří společnost ZEAS a.s. Pod Kunětickou horou Staré Hradiště, která hlásí zničenou úrodu ze 75 procent na celé své obhospodařované ploše (cca 2000 ha) a další škody na budovách. Celkový odhad škod se blíží 30 milionům korun.
 
Podle ministra Gandaloviče mohou farmáři vysokým ztrátám zemědělských podniků způsobeným rozmary počasí předcházet.
„Zemědělci mají možnost pojistit se proti přírodním katastrofám. Na toto pojištění poskytuje Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond finanční podporu, která v loňském roce dosáhla celkové výše 261 milionů korun,“ uvedl Gandalovič.
 
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem